You are currently viewing WIELKI TEST EDUKACYJNY Z GEOGRAFII ROZSTRZYGNIĘTY

WIELKI TEST EDUKACYJNY Z GEOGRAFII ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 24.03.2021 roku piętnastu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy wzięło udział w Ogólnopolskim Wielkim Teście Edukacyjnym z geografii.

W roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzany był w trzech kategoriach wiekowych:

– KATEGORIA 1– uczniowie klas V – VI szkół podstawowych,

-KATEGORIA 2– uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych,

-KATEGORIA 3 – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie rozwiązywali test konkursowy z geografii (zakres zgodny z programem nauczania dla danej kategorii). Test przeprowadzono online na platformie testowej. Test trwał 45 minut i składał  z 25 pytań (24 pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwartych oraz jednego pytania opisowego) na temat:

– KATEGORIA 1 – geografia Polski i Europy (mapa, krajobraz, położenie),

-KATEGORIA 2 – geografia Polski i Świata  (środowisko przyrodnicze, społeczeństwo, gospodarka),

– KATEGORIA 3 – Ziemia we Wszechświecie (Układ Słoneczny, geosfery, źródła informacji geograficznej).

Najlepiej w szkole podstawowej napisał uczeń klasy 7 –  Ksawery Koperski, natomiast w liceum uczennica klasy IID – Maria Kosatka.

Gratulujemy!

Nauczyciele geografii