Liceum


Szkoła Podstawowa

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny:
                        700 do 1540


Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie szkoły.
W czasie pobytu w świetlicy uczniowie mają zapewnioną organizację wolnego czasu i rozwój zainteresowań.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest:
- zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki przed i po zajęciach szkolnych ;
- udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce;
- zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej;
- zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji;
- współpraca i współdziałanie z domem i środowiskiem lokalnym;Kontakt

ZSO w Mogielnicy
05-640 Mogielnica,
ul. Nowomiejska 1,
tel/fax:048 6635016,
zsomogielnica@op.pl