Liceum


Szkoła Podstawowa

Rada Rodziców przy ZSO

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca - Pani Sylwia WIŚNIK;
Z-ca przewodniczącej - Pan Michał KOZDRA;

Skarbnik - Pani Małgorzata JAGIELIŃSKA;
Sekretarz - Pani Marta JAWORSKA;

Członek - Pani Aleksandra MURANOWICZ;
Członek - Pani Paulina ŁOJEWSKA;
Członek - Pani Karolina NOWAKOWSKA;
Członek - Pani Wioletta KACPERSKA;
Członek - Pani Bożena ZIÓŁEK;
Członek - Pani Agnieszka WOJCIECHOWSKA;
Członek - Pani Magdalena LATOSZEK;
Członek - Pani Joanna MICHALSKA;Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji - Renata KOWALSKA;
Członek - Paulina BITNER;
Członek - Mariusz KRUSZEWSKI;


Numer konta bankowego Rady Rodziców przy ZSO

Bank Spółdzielczy w Piasecznie, filia w Mogielnicy - 83 8002 0004 0051 2529 2021 0001


Kontakt

ZSO w Mogielnicy
05-640 Mogielnica,
ul. Nowomiejska 1,
tel/fax:048 6635016,
zso.mogielnica@gmail.com