Liceum


Szkoła Podstawowa

Podstawowe informacje o ZSO w Mogielnicy

Charakterystyka Szkoły

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy im. Jana Kilińskiego wchodzą:

» Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi

» Publiczne Liceum Ogólnokształcące

  - klasa z rozszerzonym j. polskim, historia, j. angielskim;
  - klasa z rozszerzą matematyką, geografią, j. angielskim;
  - klasa z rozszerzą biologią, chemią, j. angielskim;


Szkoła oferuje
- dobry poziom nauczania;
- dobrą bazę nauczania;
- przyjazną i serdeczną atmosferę;
- atrakcyjny i skuteczny poziom nauczania;
- pozytywne środowisko wychowawcze;

Dyrekcja Szkoły
Dyrektor - Małgorzata Tabor;
z-ca dyrektora - Urszula Tomala-Kujat;
z-ca dyrektora - Paweł Pajewski;

Adres
ZSO w Mogielnicy
ul. Nowomiejska 1
05-640 Mogielnica
e-mail: zso.mogielnica@gmail.com
Sekretariat - tel/fax: 48 6635016
Stołówka szkolna - tel: 48 6635191

Nadzór pedagogiczny
Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje:
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26 - 600 Radom
Tel: 048/ 36-282-84
e-mail: delegatura.radom@kuratorium.waw.pl

Numer konta bankowego Rady Rodziców przy ZSO
Bank Spółdzielczy w Piasecznie, filia w Mogielnicy - 39 8002 0004 2100 4263 2021 0001


Kontakt

ZSO w Mogielnicy
05-640 Mogielnica,
ul. Nowomiejska 1,
tel/fax:048 6635016,
zsomogielnica@op.pl