Liceum


Szkoła Podstawowa

Biblioteka szkolna


Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019-2020


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

p.I. Wilewska-Sobczyk

9.00-12.00

8.00-11.00

8.00-11.00

10.00-13.00

8.00-11.00

p.E. Jaworska

12.00-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

13.00-15.00

11.00-13.00

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Biblioteka ZSO w Mogielnicy jest miejscem, gdzie obok tradycyjnych źródeł informacji można skorzystać również z najnowocześniejszych tj. Internet i inne środki przekazu.

Księgozbiór obecnie liczy ok. 18 000 woluminów. Na liczbę tę składają się książki popularnonaukowe, pedagogiczne, naukowe, a także lektury oraz inne pozycje z literatury pięknej. Księgozbiór podręczny stanowią liczne encyklopedie, leksykony, kompendia wiedzy, słowniki. W bibliotece prenumerowanych jest 18 tytułów czasopism pedagogicznych i młodzieżowych. Gromadzone i udostępniane są kasety wideo z adaptacjami lektur szkolnych i płyty CD. Udostępniamy informatory, ulotki o szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych i zawodach, informacje o naszym mieście i województwie. Prowadzony jest kącik preorientacji zawodowej i wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Fundusze na zakup książek pozyskujemy z różnych źródeł (np. z Rady Rodziców, środków uzyskanych ze sprzedaży gazetki szkolnej, akcji rozpowszechnianych na terenie szkoły i miasta tj. zbiórka makulatury, sprzedaż stroików świątecznych). W lutym 2005 r. biblioteka została wyposażona w komputerowy program biblioteczny co umożliwiło stworzenie bazy komputerowej księgozbioru.

W ostatnich latach nastąpiły zmiany w lokalizacji biblioteki. Utworzone zostało Multimedialne Centrum Informacyjne i czytelnia - miejsce do cichej nauki i korzystania z księgozbioru, bardzo chętnie odwiedzane przez młodzież.

W czasach, gdy zanika aktywne czytelnictwo wśród młodzieży, wszelkie formy jego popularyzacji nabierają szczególnego znaczenia. Taką formą jest redagowanie recenzji i prezentowanie ich w szkolnej gazetce. Jest to zarazem alternatywna forma reklamowania zbiorów biblioteki i promowania czytelnictwa, adresowana do całej społeczności uczniowskiej. Pozwala to ich autorom zaistnieć na forum szkoły i jest powodem do dumy (gazetka pt. "Szkolne Halo", którą redagują i współtworzą uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem grupy nauczycieli, jest wydawana od r. szk. 2003/04).


Kontakt

ZSO w Mogielnicy
05-640 Mogielnica,
ul. Nowomiejska 1,
tel/fax:048 6635016,
zso.mogielnica@gmail.com

stat4u