You are currently viewing Wycieczka w ramach podstaw przedsiębiorczości

Wycieczka w ramach podstaw przedsiębiorczości

23 maja uczniowie klas III LO wybrali się na wycieczkę w ramach podstaw przedsiębiorczości do Zakładu Gminnej Gospodarki Komunalnej w Mogielnicy. Pod opieką Pani profesor Lidii Kosatki mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem zakładu, jego strukturą oraz codziennymi obowiązkami pracowników. Wycieczka była cennym doświadczeniem edukacyjnym, pozwalającym uczniom zrozumieć praktyczne aspekty zarządzania gospodarką komunalną oraz rozwijać zainteresowania związane z przedsiębiorczością.