You are currently viewing Szkolenie strzeleckie z żołnierzami Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w Grójcu

Szkolenie strzeleckie z żołnierzami Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w Grójcu

W ubiegły piątek, tj. 17 maja uczniowie klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz wszystkich klas pierwszych liceum odbyli szkolenie strzeleckie przeprowadzone przez żołnierzy Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Jana Kowalewskiego w Grójcu.

Podczas szkolenia bezwzględnie przestrzegano zasad bezpieczeństwa zgodnie z zasadami BLOS, czyli podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią. Uczniowie zostali zapoznani z budową broni i amunicji, dowiedzieli się na czym polega bezpieczne obchodzenie się z nią. Ponadto uczniowie zostali zaznajomieni jak przyjmować postawy strzeleckie i zgrywać przyrządy celownicze, regulować oddech w czasie składania się do strzału oraz ściągać język spustowy.

Dodatkowymi zajęciami były ćwiczenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej polegające na opatrywaniu ran oraz wspomaganiu oddychania osobom nieprzytomnym.

Podziękowania należą się żołnierzom, za cenne wskazówki i dostarczenie naszym uczniom wspaniałych przeżyć i nowych doświadczeń.