You are currently viewing Uroczyste obchody Dnia Strażaka

Uroczyste obchody Dnia Strażaka

„Strażacy to ludzie o wielkim sercu, którzy są gotowi do poświęceń dla ratowania innych” (św. Jan Paweł II) – te niezwykle mądre i wciąż aktualne słowa stały się mottem dzisiejszej uroczystości z okazji Dnia Strażaka, połączonej z innym doniosłym wydarzeniem w życiu naszej szkolnej społeczności – wręczeniem klasie I A naszego liceum – o profilu pożarniczym – proporca oraz złożeniem uroczystego ślubowania. W tak ważne wydarzenie włączyli się wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy, od przedszkolaków począwszy, przez dzieci z edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej, aż do kolegów i koleżanek z innych klas licealnych. Dzięki tak pięknej współpracy pod kierunkiem wychowawcy klasy I A pożarniczej – p. Pawła Kowalskiego, mogliśmy z niezwykłym wzruszeniem obejrzeć program artystyczny poświęcony tak doniosłej tematyce, jaką stanowi praca, misja i powołanie strażaków. Mamy nadzieję, że pierwsza w historii naszej szkoły klasa o tak ważnym, wartościowym, a także wszechstronnym profilu zapoczątkuje nową tradycję, kontynuowaną przez kolejne roczniki naszego Liceum.