You are currently viewing Podniesienie świadomości prawnej nieletnich uczniów

Podniesienie świadomości prawnej nieletnich uczniów

20 lutego 2024 r. dzieci z klas 4-5 uczestniczyły w spotkaniu ze st. sierż. Adamem Michalskim, Dzielnicowym Gminy i Miasta Mogielnica. Gość wygłosił pogadankę na temat odpowiedzialności karnej nieletnich wobec przemocy rówieśniczej. Uczniowie poznali konsekwencje prawne czynów karalnych, w tym czynów świadczących o demoralizacji m.in. w szkole.