You are currently viewing Geografia to nie tylko książki, to także praktyka w terenie

Geografia to nie tylko książki, to także praktyka w terenie

12 września klasy 2 AB liceum pod opieką pani Lidii Kosatki uczestniczyły w zajęciach terenowych nad rzeką Mogielanką.
Dzięki dokładnym badaniom tego zbiornika wodnego uczniowie zyskali cenną wiedzę i umiejętności, które z pewnością przydadzą im się w nauce oraz rozwiną ich geograficzną pasję.
Dowiedzieli się, jak wykorzystać poznane na lekcjach wiadomości w praktyce. Zbadali prawidłowości zachodzące w środowisku przyrodniczym, nauczyli się obliczać prędkość, z jaką płynie rzeka oraz przyswoili najważniejsze informacje na temat okolicznych wód, ich znaczenia i konieczności ochrony.
Zajęcia terenowe wzbudziły w młodych odkrywcach entuzjazm, zaciekawienie światem przyrody, jego bogactwem i pięknem. Zajęcia były niezwykle kształcące i pozwoliły na zdobycie nowych doświadczeń. Uczniom towarzyszyła słoneczna pogoda. Już dziś planują następne obserwacje przyrodnicze