Dobrych ludzi się nie zapomina… Wspomnienie o Ś. P. Pawle Pajewskim

Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho 
na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.        H. Murakami

Dyrektor Paweł Pajewski to dla wielu z nas po prostu Paweł…
Kolega, z którym przez wiele lat spotykaliśmy się w pracy i poza nią. Na zawsze zapamiętamy go jako wyjątkowo sympatycznego, wrażliwego oraz otwartego
na ludzi i świat człowieka, oddanego swojej pasji sportowca, uwielbianego przez młodzież nauczyciela, empatycznego chłopaka, który swoim uśmiechem
i optymizmem potrafił ująć każdego z nas. Jego odejście pozostawiło w wielu sercach pustkę i żal…

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.    W. Szymborska

Paweł Pajewski od 2003 r. związany był z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy, gdzie pełnił funkcję nauczyciela wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa oraz szkolnego  koordynatora ds. bezpieczeństwa, a później wicedyrektora.

Zawsze sumiennie i z dużym zaangażowaniem wykonywał swoje obowiązki zawodowe. Praca nauczyciela wychowania fizycznego oraz liczne sportowe sukcesy wychowanków dostarczały mu wiele radości i satysfakcji.
Warto dodać, że za swoje działania był wielokrotnie wyróżniany Nagrodą Dyrektora, a także Burmistrza Gminy i Miasta.

Paweł Pajewski był człowiekiem niezwykle wszechstronnym, który wciąż rozwijał swoje umiejętności oraz warsztat nauczyciela, chętnie uczestnicząc
w  specjalistycznych szkoleniach. Zainicjował także współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka (Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury,  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogielnicy, Klub Sportowy „Mogielanka”).

Należy pamiętać, iż wyjątkowe miejsce zajmowali w jego sercu uczniowie, którym dawał nie tylko wsparcie i poczucie bezpieczeństwa podczas zajęć pozalekcyjnych oraz zawodów, ale także wiarę w możliwość osiągnięcia sukcesu. To często dzięki jego uporowi i motywacji młodzi sportowcy potrafili pokonać swoje słabości, odnosząc zwycięstwo w zawodach różnego szczebla.

 Paweł Pajewski był osobą obdarzoną wyjątkową charyzmą, toteż skupiał wokół siebie wierne grono przyjaciół, współpracowników, starszych i młodszych miłośników sportu, organizując turnieje oraz sparingi. Dzięki jego determinacji 10 najzdolniejszych uczniów naszej szkoły wzięło udział w obozach sportowych na Słowacji i w Czarnogórze.

Warto również wspomnieć, że jako energiczny i kreatywny trener pozyskał wiele funduszy na unowocześnienie obiektów sportowych i bazy dydaktycznej ZSO.

Paweł na zawsze pozostanie w naszej pamięci nie tylko wspaniałym pedagogiem, promotorem sportu oraz zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim dobrym, szlachetnym i dzielnym człowiekiem o ciepłym uśmiechu.
Już dziś go nam brakuje…

Świat wygląda tak samo,
Choć tyle się zmieniło…
Nic już się nie powtórzy,
Nie będzie już, jak było…