You are currently viewing Jasełka 2022

Jasełka 2022

Ten szczególny dzień się budzi,
niosąc ciepło w każdą sień,
to dobroci dzień dla ludzi,
tylko jeden w całym roku taki dzień.

     Święta Bożego Narodzenia zajmują szczególne miejsce w sercach wielu z nas.
To właśnie wtedy świat zwalnia swój bieg, a my zatrzymujemy się
na chwilę, zostawiając na boku codzienne obowiązki i zmartwienia. Spotykamy się z bliskimi, wspominamy tych, których zabrakło przy wigilijnym stole, znajdujemy czas na chwile refleksji.

     Nawiązując do najpiękniejszych chwil w roku, Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy
oraz ich rodzice zorganizowali gminne Jasełka. Nie zabrakło na nich m.in.: przedstawicieli lokalnych władz – Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica Sławomira Chmielewskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Michalskiego, radnych, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy Roberta Lipca,a także pracowników instytucji działających na terenie gminy,
jej mieszkańców, Proboszcza Parafii św. Floriana Męczennika w Mogielnicy
ks. Grzegorza Wolskiego oraz Zastępcy Dowódcy Jednostki Wojskowej w Grójcu pułkownika Piotra Janickiego i lokalnych mediów.

     Wieczorem 18 grudnia hala sportowa ZSO stała się magicznym, niezwykle nastrojowym miejscem. To zasługa zjawiskowej dekoracji, której centrum stanowiła otoczona choinkami szopka. Dyrektor Małgorzata Tabor serdecznie powitała przybyłych gości i oddała głos młodym artystom. Zaprezentowany szerokiej publiczności spektakl miał niezwykle rodzinny charakter. Widzowie wraz z aniołami, pastuszkami i królami dotarli do Betlejem, gdzie w ubogiej stajence narodził się Jezus, od którego rozpoczęła się szczęśliwa godzina ludzkości.

     Tradycyjną historię wzbogaciły wzruszające teksty, nawiązujące do wartości, jakie niesie ze sobą noc wigilijna, takich jak przebaczenie, wzajemne zrozumienie czy miłość bliźniego.

By w tę noc żaden człowiek nie był obcy,

Żeby nie było samotnych,

By każdy z każdym dzielił się sercem

                                            Z dobrymi łzami w oczach…

     Rodzinną, pełną domowego ciepła atmosferę zapewniły piękne kolędy, pastorałki oraz utwory instrumentalne w wykonaniu chóru, absolwentek liceum, rodziców, nauczycieli i najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Niewątpliwym uatrakcyjnieniem spotkania okazały się występy taneczne dziewcząt.

      Warto dodać, iż w przygotowanie gminnych Jasełek zaangażowało się wielu pracowników szkoły oraz rodziców. To dzięki ich wspólnej pracy wszyscy goście mogli skosztować pachnących pierniczków i wigilijnego kompotu z suszu,
a także zabrać do domu symboliczny świąteczny stroik.

      Na zakończenie Dyrektor Małgorzata Tabor życzyła wszystkim obecnym radosnych chwil z rodziną w blasku wigilijnych świec, dystansu do świata
oraz wiary, która odmieni nasze serca, nadziei, że jutro będzie lepsze, miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu i zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.

Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa,
Przekażmy sobie znak pokoju!

     Pani Dyrektor gorąco podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się
do uświetnienia Jasełek:

– uczniom szkoły podstawowej i liceum oraz nauczycielom i rodzicom,
których mogliśmy podziwiać podczas występu,

– wszystkim nauczycielom i uczniom szkoły, bo każdy w mniejszym lub większym stopniu przyczynił się do organizacji uroczystości,

– Gminnemu Ośrodkowi Kultury z Dyrektorem Robertem Lipcem na czele,

– paniom: Edycie Mydłowskiej, Ewie Ścisłowskiej i Katarzynie Frączak-Bartuszek – reżyserom i koordynatorom imprezy,

– paniom Marioli Kuźmie i Agnieszce Kłujszo-Juścikowskiej za oprawę muzyczną oraz przygotowanie uczniów, nauczycieli i rodziców do dzisiejszego występu,

– paniom: Katarzynie Frączak-Bartuszek, Edycie Mydłowskiej, Ewie Ścisłowskiej, Marioli Kuźmie, Agnieszce Kłujszo-Juścikowskiej, Katarzynie Koperskiej, Annie Woźnicy, Wioletcie Oziemskiej, Dagmarze Janickiej
za przygotowanie uczniów do występu,

– absolwentkom szkoły – p. Karolinie Mydłowskiej, p. Zofii Kosatce za uświetnienie programu,

– paniom: Beacie Kotlarz, Mirosławie Koperskiej, Dagmarze Janickiej, Wioletcie Oziemskiej, Annie Lipiec, Romanie Lipiec, Agnieszce Łagodzie, Lidii Kosatce, Katarzynie Koperskiej, Natalii Załuckiej, Ewie Jaworskiej, Annie Woźnicy, panu Januszowi Dudzińskiemu oraz klasom pierwszym, drugim
i trzecim liceum za przygotowanie dekoracji szkoły, wykonanie stroików, zaproszeń,

– p. Januszowi Dudzińskiemu za wzbogacenie stajenki w żywe zwierzęta,

– p. Marii Dudzińskiej za wypisanie zaproszeń,

– rodzinom państwa Kępków i Zielińskich, paniom: Sylwii Wiśnik, Karolinie Nowakowskiej, Beacie Górskiej, Aleksandrze Muranowicz, Beacie Dudek,  Katarzynie Pacholczak, Marcie Jaworskiej za piękny występ,

– rodzicom uczniów za pierniczki, kompot z suszu, sok jabłkowy
oraz za podarowanie choinek,

– paniom kucharkom z p. Agnieszką Kowalską na czele za upieczenie pierników,

– paniom Ewie Wangryn i Hannie Dziubie za przygotowanie piernikowego stołu,

– uczniom klas trzecich, drugich i pierwszych oraz paniom Mirosławie Koperskiej i Dorocie Krynickiej za pełnienie honorów gospodarzy szkoły,

– panom Grzegorzowi Katanie i Marianowi Pietrzykowi za oprawienie choinek
i inne prace dekoracyjne,

– paniom Ewie Blus, Wioletcie Oziemskiej, p. Pawłowi Kowalskiemu
oraz chłopcom z klasy 6, 7 i 8 za przygotowanie widowni,

– paniom: Iwonie Omen, Iwonie Maciaszek, Małgorzacie Budzik,
Annie Kaczmarczyk, Joannie Szamweber za prace porządkowe,

– Mazowieckiej TV za nagranie dzisiejszej uroczystości,

– p. Dyrektor Aldonie Omen-Wrzesińskiej i Pani Agnieszce Sobczyk za wiele pomysłów i prac, za ogromne zaangażowanie w przygotowanie imprezy,

– wszystkim, którzy zechcieli ten niedzielny wieczór spędzić w naszej szkole.