You are currently viewing Święto Niepodległości w naszej szkole

Święto Niepodległości w naszej szkole

We wtorek 15 listopada cała społeczność szkolna zgromadziła się w hali sportowej, aby wspólnie przeżyć 104. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Pamiętając, iż patriotyzm oznacza także pielęgnowanie własnej historii i upamiętnianie świat, rocznic i oddawanie czci bohaterom narodowym, dni wokół 11 Listopada były dla nas dniami nie tylko uczestnictwa w różnych wydarzeniach i formach związanych z obchodami tego jakże ważnego święta, ale także czasem refleksji nad historią i współczesnością naszej Ojczyzny.

„Opowiedz nam, moja Ojczyzno

jak matka dzieciom ciekawym

o latach znaczonych blizną

na wiekach chwały i sławy.”

– te słowa rozpoczęły montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów. Pomiędzy tekstami historycznymi, przybliżającymi zawiłe losy polskiego narodu, wybrzmiały piękne słowa i wiersze, a także pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego chórku: „Piechota” czy ”Pierwsza Brygada”. Nie zabrakło także „Roty”.

Ważną częścią uroczystości było przedstawienie historii sztandaru Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy oraz podkreślenie jego wartości, a także zaprezentowanie go wszystkim zebranym.

Głos zabrała także pani Dyrektor-  Małgorzata Tabor, dziękując występującym za wzruszający program artystyczny, w którym padło wiele jakże ważnych słów.

Montaż słowo-muzyczny przygotowali i zaprezentowali przedstawiciele klas 5a, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej pod opieką pań: Ewy Ścisłowskiej, Dagmary Janickiej i Agnieszki Łagody. O oprawę muzyczną i nagłośnienie zadbały panie Mariola Kuźma i Agnieszka Kłujszo-Juścikowska.