Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Nasza szkoła od tego roku szkolnego aktywnie angażuje się w działania na rzecz czystego powietrza uczestnicząc w projekcie Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. To program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

Bierzemy udział w wielkiej akcji „ESA dla OSE” i z tego powodu na budynku szkoły zamontowane zostało urządzenie pomiarowe jakim jest miernik jakości powietrza.

Daje to możliwość pomiaru w trybie ciągłym aktualnych parametrów powietrza. Dane prezentowane są na portalu projektu oraz na wyświetlaczu LED na budynku szkoły podając aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły.