You are currently viewing Łączy nas krew, która ratuje życie!

Łączy nas krew, która ratuje życie!

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji i oddali dziś krew!

Dziękujemy p. Paulinie Andryce-Dudek za inicjatywę!

Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.