You are currently viewing Konkurs Recytatorski

Konkurs Recytatorski

W tym roku szkolnym, po przerwie spowodowanej pandemią, do kalendarza uroczystości odbywających się w naszej szkole powrócił konkurs recytatorski. Jest to wydarzenie, w którym zawsze uczestniczy liczne grono recytatorów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej, które za cel swoich działań uznało podnoszenie rangi kultury żywego słowa w życiu społecznym oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań kulturą teatralną.  Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości na kulturę słowa, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, pobudzenie aktywności artystycznej, popularyzacja literatury i kształtowanie nawyku czytania, ożywienie kontaktu z poezją oraz zapoznanie młodzieży z najcenniejszymi dziełami literatury.

Nasi uczniowie wzięli udział w XXXIX Małym Konkursie Recytatorskim, 45. Konkursie Recytatorskim Warszawska Syrenka oraz 67. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Podczas eliminacji szkolnych zaprezentowali się recytatorzy z różnych grup wiekowych. Spośród uczestników wyłoniono zwycięzców, którzy reprezentowali naszą szkołę podczas eliminacji gminnych, a następnie powiatowych.

Warto podkreślić, że uczennica naszego liceum zdobyła wyróżnienie w eliminacjach powiatowych! To naprawdę duży sukces.

Wszyscy młodzi artyści wykazali się oryginalnością w doborze repertuaru oraz interpretacji utworów. Pojawiły się wiersze poetów dawnych i współczesnych, co świadczy o wszechstronnych zainteresowaniach uczniów, którzy z bogatego wachlarza dzieł potrafią wybrać prawdziwe perełki.  Optymizmem napawa fakt, że w dzisiejszych czasach, zdominowanych przez elektroniczne środki przekazu, są młodzi ludzie, którzy lubią poezję, rozumieją jej trudny czasem język i potrafią odkryć jej sens. Młodzi ludzie, którym nie szkoda czasu na kontakt ze sztuką i słowem pisanym.