You are currently viewing Dzień Świętego Patryka

Dzień Świętego Patryka

Czy możliwe jest połączenie nauki z zabawą, angażującą fabułą oraz serią logicznych zagadek, łamigłówek i zadań manualnych? Jak najbardziej!

Klasy dwujęzyczne szkoły podstawowej, aby nie siedzieć bezczynnie w szkolnej ławce, patrzeć na zegar i odliczać sekundy do końca kolejnej lekcji, w czwartkowe popołudnie obchodziły Dzień Świętego Patryka, wykorzystując zupełnie innowacyjne metody.

Wszystko odbyło się w formie escape roomu. Co to jest? W skrócie są to zajęcia opierające się na określonym scenariuszu i fabule, której przejście wiąże się z rozwiązywaniem całej serii zagadek, łamigłówek, zadań analitycznych, czy wyzwań manualnych. Scenariusz opierał się na dziedzinach takich, jak matematyka, fizyka, historia, geografia czy literaturoznawstwo, a wszystko odbywało się w języku angielskim.

Szczególne podziękowania dla uczniów klas IIIDEFG, którzy aktywnie włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia.