You are currently viewing Ćwiczenia próbnej ewakuacji

Ćwiczenia próbnej ewakuacji

Ćwiczenia próbnej ewakuacji odbyły się w 18 marca 2022 roku. Osoby przebywające w budynku opuściły go po sygnale alarmowym.

Wyprowadzenie ludzi z budynku przebiegło sprawnie. Po odwołaniu alarmu zespoły klasowe pod opieką nauczycieli wróciły do sal lekcyjnych.