You are currently viewing Odpady segregujesz, Ziemię ratujesz

Odpady segregujesz, Ziemię ratujesz

„Odpady segregujesz, Ziemię ratujesz” pod takim hasłem 23 września odbyło się spotkanie dla uczniów klas I-III SP i dzieci z oddziałów przedszkolnych, promujące poszerzanie wiedzy ekologicznej. Wydarzenie było jednym z wielu działań jakie podjęła nasza szkoła w ramach akcji Sprzątania Świata. Prelekcję poprowadziły Panie z firmy Pre Zero, która na co dzień zajmuje się odbiorem odpadów z terenu naszej gminy. Zorganizowane podczas spotkania warsztaty z zakresu segregacji odpadów pozwoliły dzieciom usystematyzować posiadaną wiedzę, jak również były powodem dobrej zabawy i dużej aktywności. Serdecznie dziękujemy firmie Pre Zero za pamiątkowe woreczki, a Paniom Kasi i Asi z UGiM w Mogielnicy za pomoc w zorganizowaniu spotkania.