You are currently viewing „Polska Na Niebiesko”!  „Autyzm. Odmień moją historię”!

„Polska Na Niebiesko”! „Autyzm. Odmień moją historię”!

Nasza szkoła dołącza do akcji „Polska Na Niebiesko”!  

„Autyzm. Odmień moją historię”!

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Osoby ze spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych
na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ,
ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska.

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane
są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu
i ich rodzin. Jedną z nich jest „Polska na Niebiesko” – coroczna kampania
społeczna organizowana przez Fundację JiM o zasięgu ogólnopolskim.  

Lekcja z autyzmem


            Nasza szkoła także dołącza do tej akcji! Dla wychowawców starszych
i młodszych klas zostały przygotowane scenariusze lekcji (na podstawie ciekawych prezentacji i ćwiczeń), które przybliżają problem autyzmu. Zachęcamy do wykorzystania ich
w pracy z uczniami. Dzięki wiedzy i świadomości możemy wspólnie budować zrozumienie
i akceptację dla osób z autyzmem. W ustalonym dniu ubierzmy się na niebiesko!

            Podajemy link, pod którym znajdują się scenariusze lekcji
https://jim.org/lekcja-autyzm/

Samorząd Uczniowski