You are currently viewing BohaterON-włącz historię

BohaterON-włącz historię

Projekt edukacyjny BohaterOn zakończony!

 

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterOn- włącz historię. Celem tej akcji jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocja historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Zaangażowani w akcję licealiści wzięli udział w zajęciach dotyczących Powstania Warszawskiego, przygotowali prezentacje, obejrzeli filmy związane z tą tematyką, poszerzając swoją wiedzę. Efektem było stworzenie pamiątkowego albumu z życzeniami, który za pośrednictwem fundacji Sensoria trafił do rąk Powstańców. Optymizmem napawa fakt, że uczniowie naszej szkoły chętnie włączają się w realizację takich przedsięwzięć, pokazując, że historia jest dla nich ważna i warto o niej pamiętać.

Nad całością projektu czuwały: p. Beata Kotlarz i p. Katarzyna Frączak- Bartuszek.