You are currently viewing „TRADYCYJNY SAD” informacje dla Rodziców

„TRADYCYJNY SAD” informacje dla Rodziców

„TRADYCYJNY SAD” jest to projekt edukacyjny skierowany do szkół zainteresowanych przywracaniem
 i promocją starych odmian drzew owocowych.
Udział w tym projekcie bierze również nasza szkoła.

W związku z pandemią COVID-19 nasz zespół nie może zaprezentować się osobiście Rodzicom dlatego zachęcamy do obejrzenia prezentacji.