Nauczanie zdalne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy

klasy 4-8 Szkoły Podstawowej i klasy I-III Liceum Ogólnokształcącego

 w terminie od 26 października 2020 do 8 listopada 2020

przechodzą na  nauczanie zdalne.