Zmiana harmonogramu zajęć w trybie hybrydowym dla LO od 19.10.2020

Lp.

tydzień

klasy

uwagi do planu zajęć

pierwsze

drugie po gimnazjum

drugie po szkole podstawowej

trzecie

1

19 – 23. 10

NAUCZANIE ZDALNE

NAUCZANIE ZDALNE

NAUCZANIE ZDALNE

 

NAUCZANIE STACJONARNE

 zajęcia religii, wychowania fizycznego, zajęcia dodatkowe które w planie zajęć są na pierwszych czy ostatnich godzinach realizujemy w trybie zdalnym

2

26 – 30. 10

NAUCZANIE ZDALNE

NAUCZANIE STACJONARNE

NAUCZANIE STACJONARNE

 

NAUCZANIE ZDALNE

3

2 – 6. 11

NAUCZANIE STACJONARNE

NAUCZANIE ZDALNE

NAUCZANIE ZDALNE

 

NAUCZANIE STACJONARNE

4

9 – 13. 11

NAUCZANIE ZDALNE

NAUCZANIE STACJONARNE

NAUCZANIE STACJONARNE

 

NAUCZANIE ZDALNE