You are currently viewing Paweł Kowalski z ZSO w Mogielnicy – w Gronie Najlepszych Nauczycieli  na Mazowszu !!!

Paweł Kowalski z ZSO w Mogielnicy – w Gronie Najlepszych Nauczycieli na Mazowszu !!!

Laureat trzeciej edycji konkursu na „Opiekuna Stypendysty Roku 2019/2020”. 17 września 2020r. na uroczystej gali nauczyciel odebrał nagrodę z rąk Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. O tę prestiżową nagrodę walczyło 108 nauczycieli z całego województwa mazowieckiego. Po analizie dokonań nauczycieli i wkładu pracy włożonego przez nich w realizację projektu edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, 36 laureatów odebrało nagrody w ramach dwóch programów stypendialnych „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” – 18 laureatów – w tym gronie znalazł się Pan Paweł Kowalski, nauczyciel chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy  oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” -18 laureatów. Nagroda jest przyznawana co roku nauczycielom – opiekunom stypendystów, którzy realizują indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W roku szkolnym 2019 / 2020 Pan Paweł Kowalski był opiekunem projektu badawczego         z chemii pod tytułem: „Próba oceny stanu zanieczyszczenia wód powierzchniowych w naszej okolicy.”, realizowanego przez uczennicę klasy II liceum ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym. Projekt obejmował badanie stanu zanieczyszczenia wód powierzchniowych, rzek Pilicy, Drzewiczki, Jeziorki, Mogielanki oraz zalewu w Mogielnicy. Projekt został przedstawiony przez stypendystkę szerokiemu gremium również w języku angielskim.           

Podczas przemówienia Pan Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik pogratulował wszystkim nagrodzonym i podsumował całą galę mówiąc:

 

Na Mazowszu mamy wspaniałych pedagogów, dla których praca z uczniem jest swego rodzaju misją. To ludzie z pasją i ogromną wiedzą, którzy potrafią w młodych ludziach wzbudzić chęć do nauki i poszukiwania wiedzy. Są zaangażowani, wyrozumiali, ambitni i opiekuńczy, a swojej pracy często poświęcają prywatny czas. Obserwując naszych stypendystów muszę przyznać, że ich oddanie młodym ludziom przynosi znakomite rezultaty.”

https://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,4969,najlepsi-nauczyciele-na-mazowszu-nagrodzeni.html