Zwrot nadpłaty za obiady

Prosimy rodziców, którzy zostaną poinformowani przez wychowawców o zwrocie nadpłaty za obiady, o wypełnienie zamieszczonego druku i odesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2020 roku na adres mailowy szkoły:  zso.mogielnica@gmail.com

druk-zwrotu