Liceum


Szkoła Podstawowa

Zasady rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie dla uczniów:

 Po Gimnazjum

 Po Szkole Podstawowej

Wniosek o przyjęcie do Liceum:
Po Gimnazjum    Po Szkole Podstawowej

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY REKRUTACJI DO LICEUM
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy
Kontakt

ZSO w Mogielnicy
05-640 Mogielnica,
ul. Nowomiejska 1,
tel/fax:048 6635016,
zsomogielnica@op.pl