Zebranie z rodzicami

21.09.2015

Dyrekcja ZSO w Mogielnicy informuje, że w dniu 24 września 2015 roku (czwartek) odbędzie się zebranie z rodzicami:

  • godzina 17.00 klasy drugie gimnzajum i klasy drugie liceum - spotkanie z wychowawcami w klasach

  • godzina 17.00 klasy pierwsze gimnzjum i klasu pierwsze liceum zebranie ogólne na górnym korytarzy. Zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły: Statutem, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym i zasadami funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

  • godzina 18.00 klasy trzecie gimnazjum i klasy trzecie liceum - na górnym korytarzu:

    1. Zapoznanie rodziców z procedurami przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 2016

    2. Klasy trzecie gimnazjum - zadeklarowanie przystąpienia ucznia do egzaminu z języka obcego; realizacja projektu edukacyjnego.

  • Prelekcja pana Tomasza Kundy w ramach profilaktyki uzależnień pt. Narkotyki=dopalacze.

Po zebraniach ogólnych klas pierwszych i trzecich gimnazjum i liceum odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami.

STRONA GŁÓWNA