Wyniki matury

01.09.2014

Dyrekcja szkoły informuje, że odbiór świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego odbędze się 12 września 2014 roku(piątek) od godziny 15.00.

SRTONA GŁÓWNA