Był wśród nas... Wieczornica Papieska 2015

29.03.2015

Święta Wielkiej Nocy to czas szczególny, obfitujący w chwile zadumy, nostalgii, refleksji... Wieczornica poświęcona pamięci Świętego Jana Pawła II, która 29 kwietnia, w Niedzielę Palmową odbyła się już po raz jedenasty w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy, doskonale w ten wyjątkowy okres się wpisała. Uczniowie i nauczyciele przy wsparciu Dyrekcji - p. Dyrektor Jolanty Tomczyk, p. Dyrektor Anny Łukaszczyk i p. Dyrektor Urszuli Tomali - Kujat oraz absolwentów naszej szkoły, przygotowali trwający prawie 120 minut spektakl poruszający swą wymową do głębi. Przypomnieli wszystkie pielgrzymki Jana Pawła II do naszej Ojczyzny oraz płynące z nich przesłanie wiary, miłości i nadziei. Sprawili, że wszyscy, niezwykle licznie zgromadzeni w Hali Sportowej przy ZSO, odbyliśmy swoistą podróż w czasie. Mogliśmy nie tylko wysłuchać niezwykle mądrych i wartościowych tekstów deklamowanych przez skupionych uczniów, dać się ponieść zapierającej dech w piersiach muzyce, ale również - dzięki niezwykle bogatej prezentacji multimedialnej przygotowanej przez p. Aldonę Omen-Wrzesińską - jeszcze raz usłyszeć i zobaczyć Jana Pawła II. Przeżyć na nowo spotkanie z Jego siłą, autorytetem, z Jego poczuciem humoru.Zapadający zmierzch, zapalane zgodnie z rytmem kolejnych pielgrzymek świece, mapa Polski z zaznaczonymi miejscami Jego duszpasterskich wizyt. Białe gołębie unoszące się nad nami jak dobry duch... wszystkie te czynniki sprawiały, iż wyraz tego przedstawienia został jeszcze zwielokrotniony, spotęgowany, czego najlepszym dowodem była niezwykła cisza i skupienie spowijające kilkusetosobową widownię... A mieszkańcy Mogielnicy i okolicznych miejscowości przybyli na tę - cieszącą się już zasłużoną renomą - uroczystość niezwykle licznie... Mimo wielu obowiązków związanych ze zbliżającymi się świętami znależli czas, by wspólnie, po raz kolejny, uczcić pamięć Jana Pawła II, papieża - Polaka, świętego, który pokazywał nam, jak żyć, jak odnaleŸć w sobie siłę i wiarę, poczucie godności i nadzieję na lepszą przyszłość. Pokazał, jak pokonywać trudności i walczyć o wartości, z których zrezygnować po prostu nie można. Podróż w przeszłość rozpoczęliśmy na Placu św. Piotra, gdzie 16 pażdziernika 1978 roku nowy papież z "dalekiego kraju", pierwszy od prawie 500 lat, który nie był z pochodzenia Włochem, Karol Wojtyła przyjął imiona Jan Paweł II. Przez 27 lat posługi na Stolicy Piotrowej dał się poznać jako papież pokoju, dialogu i miłości bliżniego. Wielki Pielgrzym, teolog, uosobienie skromności i pokory, przyjaciel każdego człowieka niezależnie od jego poglądów, koloru skóry, statusu społecznego czy materialnego. Mimo licznych obowiązków nie zapomniał o nas, o swoich rodakach, przybywając do ojczystej ziemi dziewięciokrotnie. Wspólnie przenieśliśmy się w kolejne miejsca Jego papieskich wizyt. Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Westerplatte, Zakopane, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Łagiewniki... na trasie naszej podróży pojawiły się te miasta i miasteczka, które goszcząc Jana Pawła II na zawsze wpisały się w ten wyjątkowy szlak. Rodzinne Wadowice, gdzie "wszystko się zaczęło" i ukochane przez papieża Tatry, w których odpoczywał, nabierał sił do dalszej ziemskiej wędrówki, tak trudnej, tak wymagającej i tak ważnej.Przesłanie Wieczornicy było niezwykle budujące, ale nie mniejszą nadzieją i optymizmem napawa widok tych młodych ludzi, uczniów naszej szkoły, którzy poświęcając swój czas realizują wszechstronne talenty w tak chwalebny sposób. Układy taneczne w wykonaniu dziewcząt z gimnazjum, gra na skrzypcach, gitarze i akordeonie, śpiew i pełna wyrazu recytacja - złożyły się na harmonijny obraz formy i treści. Dzięki temu możemy mieć pewność, że mimo upływającego czasu pamięć o Janie Pawle II i Jego nauce będzie pielęgnowana. Jest to niezwykle ważne zważywszy na fakt, iż wielu z tych występujących przedstawicieli młodego pokolenia nie pamięta zbyt dobrze naszego Papieża - mieli cztery, pięć lat gdy odszedł do domu Ojca... Znają Go jedynie z filmowych nagrań, a mimo tego dostrzegają tą niezwykłą wartość, jaka emanuje z Jego słów, postawy, z całego życia... Kiedy wybrzmiały ostatnie słowa, zebrani długo oklaskami dziękowali młodzieży i ich nauczycielom za wszystkie przywołane emocje i refleksje. Głos zabrała również p. Dyrektor Jolanta Tomczyk, wyrażając w swoim wystąpieniu uczucia nas wszystkich - wdzięczność wobec tych, którzy przygotowali dla nas tę niezwykłą podróż - uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących, absolwentów naszej szkoły i wspierających ich opiekunów - p. Marii Lenart, p. Annie WoŸnicy, p. Iwonie Chmielewskiej, p. Jolancie Pawłowskiej, p. Lidii Kosatce, p. Dorocie Krynickiej, p. Dagmarze Janickiej oraz p. Wiolecie Oziemskiej. Za pieczę nad nagłośnieniem i oświetleniem podziękowania otrzymali p. Agnieszka Kłujszo - Juścikowska oraz p. Krzysztof Bartuszek. Zasłużone owacje przyjęła p. Mariola KuŸma, odpowiedzialna w tym programie artystycznym za oprawę muzyczną i aranżację utworów oraz przygotowanie młodzieży do występów wokalnych na najwyższym poziomie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że o ile deklamowane przez naszych uczniów wiersze i komentarze poetyckie poruszały nas swoją głębią, mądrością i doniosłością przesłania, o tyle właśnie liczne pieśni i piosenki wykonywane przez solistki i solistów oraz liczący 60 osób szkolny chór, chwytały nas za serce, wywołując prawdziwe wzruszenie. Pani Dyrektor podziękowała również za przybycie zaproszonym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość - Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica, p. doktorowi Sławomirowi Chmielewskiemu, proboszczowi parafii św. Floriana w Mogielnicy ks. prałatowi Henrykowi Trzaskowskiemu, wizytatorowi katechetycznemu z Kurii Warszawskiej ks. Pawłowi Walkiewiczowi, radnym Rady Miejskiej w Mogielnicy, dyrektorom zaprzyjaŸnionych szkół, p. prezes Stowarzyszenia "Przyszłość Naszych Dzieci" Agnieszce Juścikowskiej oraz licznie przybyłym mieszkańcom gminy i miasta Mogielnica, dzięki którym po raz kolejny przekonaliśmy się, iż mimo trudnych czasów, szybkiego tempa życia, wielu różnorodnych problemów, z którymi borykamy się na co dzień - takie spotkania jak to, są naprawdę niezwykle potrzebne.Głos zabrał również p. burmistrz Sławomir Chmielewski, który nie krył swojego podziwu dla naszej uzdolnionej młodzieży i wysoko ocenił ich artystyczne poczynania. Zwrócił także uwagę na szczególnie istotne elementy przesłania Jana Pawła II, zauważył, jak wiele jeszcze pozostało do zrobienia, by wypełnić Jego duchowy testament i pokonać granice, które wciąż dzielą ludzi. Proboszcz mogielnickiej parafii ks. Henryk Trzaskowski nie tylko dostrzegł niezwykle silną moralnie i intelektualnie wymowę Wieczornicy, ale podziękował za coroczne upamiętnianie postaci Jana Pawła II, propagowanie idei przez Niego głoszonych, jednoczenie wszystkich poczuciem wspólnych doświadczeń i przeżyć. Jak co roku, tak i tym razem Wieczornica poświęcona pamięci Jana Pawła II uwieńczona została rozstrzygnięciem szkolnego konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną. W tym roku laureatami zostali Aleksandra Orman i Jan Orman, których praca zdobyła największe uznanie wśród głosujących członków Rady Pedagogicznej naszej szkoły. Drugie miejsce w tym artystycznym przedsięwzięciu zajęła Patrycja Kieszek, a trzecie - Karolina Biernat i Patrycja Frączyk. Gorące oklaski połączone z prezentacją zwycięskich prac oraz przepiękne albumy związane tematycznie z postacią Jana Pawła II uhonorowały zwycięzców tegorocznej edycji konkursu. Z żalem opuszczaliśmy szkolną halę, która stała się miejscem naszych wzruszeń i refleksji, tak potrzebnych w tym przedświątecznym okresie i jedyną pociechą był dla nas smak papieskich kremówek, na które p. Dyrektor Jolanta Tomczyk zaprosiła wszystkich uczestników Wieczornicy - występujących artystów, zaproszonych gości, mieszkańców miasta i gminy Mogielnica. Dzięki temu jeszcze przez kilka chwil mogliśmy wymieniać się wrażeniami, które po tej Wieczornicy pozostaną w naszej pamięci na długo.

STRONA GŁÓWNA