Ślubowanie klas pierwszych

07.10.2014

7 pażdziernika uczniowie klas pierwszych gimnazjum i liceum stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.

W obecności dyrekcji szkoły - pani dyrektor Jolanty Tomczyk, pań vice dyrektor Anny Łukaszczyk i Urszuli Tomali- Kujat, wychowawców, nauczycieli, rodziców, całej społeczności uczniowskiej i sztandaru szkoły młodzież przystąpiła do uroczystego ślubowania. Akt ślubowania odczytała uczniom pani Urszula Tomala- Kujat. Po części oficjalnej pani dyrektor skierowała do nowych uczniów wiele miłych słów, życząc im sukcesów i wytrwałości w nauce.
Z tej okazji klasy pierwsze i drugie zaprezentowały krótkie programy artystyczne, w których znalazły się piękne wiersze, mądre sentencje i piosenki. Uroczystość ślubowania jest ważnym punktem w kalendarzu naszej szkoły, wpisującym się w jej tradycje, dlatego staramy się, aby była piękna i dostojna. Tak było też i w tym roku.
Sylwia Janicka

SRTONA GŁÓWNA