Miło szaleć …:)

02.10.2014

Tegoroczna dyskoteka integracyjna zgromadziła liczne grono miłośników skocznych rytmów tańca i dobrej zabawy. Nie zabrakło wśród nich uczniów klas pierwszych liceum i gimnazjum dla których przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaplanowali kilka konkursów z nagrodami. Dziewczęta i chłopcy wspierani przez zespoły klasowe oraz wychowawców, chętnie przystąpili do rywalizacji. Zmaganiom pierwszaków towarzyszył aplauz rozbawionej publiczności. Miłym urozmaiceniem okazał się konkurs dla nauczycieli pod hasłem „kto postawi najwięcej jedynek w ciągu minuty!”. Zwyciężyła pani Sylwia Janicka. Wszyscy pedagodzy otrzymali słodkie nagrody. Uśmiech i dobry humor królowały na szkolnym parkiecie do końca imprezy. Serdecznie dziękujemy dyrekcji naszej szkoły: pani Jolancie Tomczyk, pani Annie Łukaszczyk i pani Urszuli Tomali-Kujat oraz opiekunom Samorządu Uczniowskiego i nauczycielom za wsparcie i pomoc w organizacji dyskoteki. Wierzymy, że kolejne będą równie udane. SU

SRTONA GŁÓWNA