Pożegnanie klas 3 gimnazjum

26.06.2015

"Coś się kończy, coś się zaczyna" - to motyw przewodni tegorocznej uroczystości rozdania świadectw ukończenia Publicznego Gimnazjum w Mogielnicy. W tym roku naszą szkołę opuściło 85 uczniów. Pani dyrektor Jolanta Tomczyk w przemówieniu skierowanym do absolwentów, ich rodziców, nauczycieli, gości zaproszonych i całej społeczności szkolnej wyraziła przekonanie, że nasza szkoła zaszczepiła w nich najwyższe wartości takie jak sumienność, uczciwość, odpowiedzialność. Podkreśliła, że tegoroczni absolwenci aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły i środowiska. Życzyła im, by osiągali wyznaczone cele i spełniali się w życiu.W imieniu wychowawców głos zabrała pani Ewa Ścisłowska. Dziesięciu tegorocznych absolwentów odebrało świadectwa z wyróżnieniem oraz cenne nagrody książkowe. Nagrodami książkowymi uhonorowano 4 uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego.Dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców nagrodziła także absolwentów, którzy aktywnie pracowali w Samorzšdzie Uczniowskim, uświetniali uroczystości szkolne i środowiskowe, osiągali sukcesy sportowe i pracowali jako wolontariusze.Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu klas trzecich. Klasy drugie wręczyły starszym kolegom upominki i pożegnały się tańcem i śpiewem.

SRTONA GŁÓWNA