Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

08.10.2014 8 pażdziernika, zgodnie z wieloletnią tradycją naszej szkoły, uczniowie klas maturalnych wzięli udział w pielgrzymce na Jasną Górę. Spokojna podróż i wspólna modlitwa przygotowały nas na to niezwykle ważne spotkanie z Jasnogórską Panią. Zaczęliśmy od spotkania w Auli Ojca Kordeckiego, gdzie powitał nas Mazowiecki Kurator Oświaty p. Karol Semik, który w swoim wystšpieniu poruszył kwestię wyborów, jakich muszą dokonywać młodzi ludzie - również w związku z czekającym ich egzaminem dojrzałości. Kolejnym punktem naszej pielgrzymki była konferencja ks. Piotra Pawlukiewicza, który w niezwykle mądry, ale i pełen humoru sposób rozwinął myśl przewodnią - Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.
O godzinie dwunastej wzięliśmy udział we Mszy Świętej, celebrowanej w kaplicy Cudownego Obrazu. Homilię, której motto brzmiało: Najważniejsze jest budowanie trwałej relacji z Bogiem, wygłosił Ksiądz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej Józef Górzyński, którego mieliśmy okazję gościć w tym roku w naszej szkole, podczas wieczornicy poświęconej pamięci Jana Pawła II. W czasie liturgii nasi maturzyści modlili się o pomyślne zdanie egzaminu maturalnego i pomoc w wyborze właściwej drogi życiowej. W pielgrzymce brali udział również rodzice, wychowawcy, nauczyciele oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Pielgrzymkę zorganizował ksiądz Marek Kołodziejski. Warto dodać, że to właśnie młodzież naszej szkoły, pod kierunkiem ks. Marka Kołodziejskiego oraz p. Marioli KuŸmy przygotowała oprawę liturgiczną tej Mszy Œwiętej, wzbogacając ją słowem, muzyką i pieśnią, co jest niezwykłym wyróżnieniem i przywilejem, z którego wywiązaliśmy się wspaniale. Po Mszy Świętej zwiedziliśmy jeszcze Muzeum 600-lecia, w którym znajduje się wiele cennych eksponatów, m.in. trzy sukienki zdobišce obraz Matki Bożej czy wota więżniów obozów koncentracyjnych z okresu II wojny światowej. W Bastionie św. Rocha oglądaliśmy natomiast pamiątki zwišzane z katastrofš smoleńskš oraz odsłonięte oryginalne mury klasztorne, pamiętajšce czasy oblężenia Jasnej Góry przez Szwedów w 1655 roku. Droga powrotna minęła nam szybko. Wróciliœmy trochę zmęczeni, ale wzmocnieni duchowo, dzięki tej pielgrzymce jesteœmy gotowi na nowe wyzwania, świadomi tego, że dopóki walczymy, jesteśmy zwycięzcami.

SRTONA GŁÓWNA