JASEŁKA 2014

19.12.2014

Zapracowany w grudniu Duch Świąt Bożego Narodzenia idzie przez świat i odwiedza nas co roku jak starych znajomych. Od wieków powraca do naszych domów z trudnym – szczególnie dzisiaj, zadaniem otworzenia ludzkich serc i wymazania z nich wszystkiego, co złe. Towarzyszą mu duchy miłości, szczerości, dobroci, wybaczenia, radości i dobrych życzeń. 19 grudnia 2014 r. odwiedził także naszą szkołę – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy.

Czekaliśmy na niego z Jasełkami przygotowanymi jako misterium betlejemskie , którego mottem były słowa: „BETLEJEM TO MY SAMI”

Duch Świąt usiadł między nami, a my w metafizyczny sposób odczuwaliśmy jego obecność przez cały czas.

Ideą przygotowanego spektaklu było nie tylko przypomnienie biblijnej historii narodzin Jezusa, ale przede wszystkim uzmysłowienie sobie, że Betlejem to my sami. Od wieków, co roku, Bóg daje nam słabym, kruchym i zagubionym szansę na odnalezienie w sobie wiary, nadziei i miłości. To czas na naprawę błędów, wybaczenie, porozumienie i wszelkie zmiany. Co roku w Świętą Wigilijną Noc – jedyną taką noc w roku, pojawia się symbol narodzin Boga w człowieku. Czas przemiany. To nic, że błądzimy, możemy wszystko naprawić, zacząć jeszcze raz. Co roku otrzymujemy taką szansę.

To my jesteśmy Betlejem, w którym narodzi się Bóg i „choć nie ma dla Niego miejsca w niejednej człowieczej duszy”, jak mówiły słowa biblijnej kolędy, pragniemy przygotować się jak najlepiej. Czekamy w skupieniu i ciszy na Jego cudowne narodziny, mimo szału zakupów i migających, kolorowych świateł. I choć „na świecie wciąż króluje zło, choć niepewny jest jak nigdy dziś nasz los” – my nieustannie szukamy pewności, refleksji, oparcia w tym, co jest miłością i fundamentem. Co roku od nowa, wiernie, cierpliwie – na zawsze.

Uroczystość gminną przygotowaną w Hali Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy rozpoczęła Pani dyrektor szkoły p. Jolanta Tomczyk, witając gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Wśród nich znaleźli się: Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica p. dr Sławomir Chmielewski, Przewodniczący Rady Miejskiej p. Jan Tkaczyk, Radni Gminy i Miasta Mogielnica, ks. Proboszcz Henryk Trzaskowski, ks. dr Marian Walenciej, Przewodniczący Rady Rodziców naszej szkoły p. Robert Krawczyk, Dyrektor Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury p. Robert Lipiec, Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół z Gminy i Miasta Mogielnica, emerytowani nauczyciele oraz rodzice uczniów gimnazjum i liceum.

Podczas przedstawienia obecni byli wszyscy nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie gimnazjum i liceum oraz absolwenci.

Ducha Świąt przyjęliśmy wszystkimi symbolami tradycyjnej, polskiej Wigilii.

Całe misterium odbyło się przy ciepłym świetle symbolicznych świec. pod naturalnymi świerkami, na których zawieszono złote ozdoby i migające światełka. Tradycyjna szopka i stół nakryty białym obrusem wprowadziły nas w klimat wyczekiwanych Świąt Bożego Narodzenia.

Czas radości wypełniły wiersze i scenki w wykonaniu grupy recytatorów ze wszystkich klas gimnazjum i liceum oraz kolędy i piosenki świąteczne w wykonaniu grupy wokalnej pod kierownictwem pani Marioli Kuźmy akompaniującej na keyboardzie. W przedstawieniu wzięło udział około 100 uczniów.

Wiele wzruszeń dostarczyło nam wykonanie przez dziewięciu naszych nauczycieli pieśni „Przekażmy sobie znak pokoju”.

Wspaniałą tradycją szkoły jest coroczny konkurs na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową. Pani Dyrektor wręczyła laureatom nagrody książkowe. Otrzymali je:
I miejsce - Dominika Kowalska, Aleksandra Kaczorek, Małgorzata Kaczorek
II miejsce - Patrycja Frączyk, Karolina Biernat
III miejsce – Zuzanna Muranowicz, Patrycja Stefańska, Sandra Żuchowska

Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk serdecznie podziękowała uczniom, którzy występowali w Jasełkach oraz nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie tego artystycznego przedsięwzięcia: p. Dyrektor Urszuli Tomali – Kujat, p. Dyrektor Annie Łukaszczyk, p. Marioli Kuźmie, p. Annie Frasońskiej, p. Mirosławie Koperskiej, p. Pawłowi Kowalskiemu, p. Annie Woźnicy, p. Jolancie Ścisłowskiej, p. Wiolecie Oziemskiej, p. Dagmarze Janickiej, p. Agnieszce Kłujszo- Juścikowskiej, p. Marii Lenart i p. Krzysztofowi Bartuszkowi.

Na zakończenie uroczystości, głos zabrali Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica p. dr Sławomir Chmielewski oraz ks. Proboszcz Henryk Trzaskowski. Goście byli pod wrażeniem oryginalności programu oraz niezwykłej oprawy słowno – muzycznej. Przekazali życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkich obecnych osób. Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem kolędy „Gdy się Chrystus rodzi”, po czym zaproszeni goście i pracownicy Szkoły udali się na tradycyjne spotkanie wigilijne.

Przez cały czas trwania Jasełek „unosiliśmy się” w zadumie i refleksji, mistycznym przeżyciu przygotowania do chwil ważnych dla każdego człowieka, szczególnie dla tych z nas, którzy pogubili się w zabieganiu, wyścigu z czasem, zagubieniu tradycji oraz znaczeń i wartości odwiecznych symboli.

Słowa jednej z pieśni brzmiały:
„Gdy dla Boga gotów będzie polski dom, Gdy w kolędzie wybaczenia zabrzmi ton Może tutaj między nami Cud się stanie nad cudami Może Bóg wybierze właśnie polski dom.”
Spektakl stał się pytaniem „Gdzie jest nasze Betlejem?” i odpowiedzią „Sam już wiesz”.

Anna Frasońska


Więcej zdjęćSRTONA GŁÓWNA