LICEUM


SZKOŁA PODSTAWOWA


SU ZSO

Samorząd Uczniowski ZSO w roku szkolnym 2019/2020
Koordynator - p. Karolina Lewandowska-Górecka


Współkoordynatorzy:

» p. Iwona Pajewska

» p. Dagmara Janicka

» p. Edyta MydłowskaZarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący
- Dawid Frydrykiewicz

Z-ca przewodniczącego - Olimpia Julia Omen

Skarbnik - Zofia Kosatka


KONTAKT

ZSO w Mogielnicy
05-640 Mogielnica,
ul. Nowomiejska 1,
tel/fax:048 6635016,
zso.mogielnica@gmail.com

ZSO

stat4u