Ubezpieczenie

Informacja

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A pragnie poinformować rodziców i opiekunów dzieci uczących się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy że zostały objęte ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz kosztów pobytu w szpitalu związaną z czasową niezdolnością do nauki (zasiłek dzienny) powstałą wskutek nieszczęśliwego wypadku. Szkodę osobową na dziecku należy zgłosić po zakończonym leczeniu w Centrum Obsługi Klienta pod nr.tel.502 308 308 lub 801 308 308. Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Czesław Kieszek również służy pomocą w zgłaszaniu szkód i przesyłaniu dokumentacji medycznej. Agencja znajduje się w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Browarna 14 tel. 48 67 41 555 lub 609198942.A

 

Zakres ochrony:

Wariant I obejmujący:  

  • Śmierć ubezpieczonego,

  • Stały uszczerbek na zdrowiu,

  • Naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych,

 Wariant II obejmuje zakres wariantu I oraz dodatkowo:

  • Czasowa niezdolność do pracy/nauki,

  • Leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.