Samorząd Uczniowski

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

 

Koordynator – p. Karolina Lewandowska-Górecka

Współkoordynatorzy:

 p. Iwona Pajewska

p. Dagmara Janicka

p. Edyta MydłowskaZarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący
 – Dawid Frydrykiewicz

Z-ca przewodniczącego – Olimpia Julia Omen

Skarbnik – Zofia Kosatka