Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Pani Sylwia WIŚNIK;
Z-ca przewodniczącej – Pan Michał KOZDRA;

Skarbnik – Pani Małgorzata JAGIELIŃSKA;
Sekretarz – Pani Marta JAWORSKA;

Członek – Pani Aleksandra MURANOWICZ;
Członek – Pani Paulina ŁOJEWSKA;
Członek – Pani Karolina NOWAKOWSKA;
Członek – Pani Wioletta KACPERSKA;
Członek – Pani Bożena ZIÓŁEK;
Członek – Pani Agnieszka WOJCIECHOWSKA;
Członek – Pani Magdalena LATOSZEK;
Członek – Pani Joanna MICHALSKA;

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji – Renata KOWALSKA;
Członek – Paulina BITNER;
Członek – Mariusz KRUSZEWSKI;

Numer konta bankowego Rady Rodziców przy ZSO

Bank Spółdzielczy w Piasecznie, filia w Mogielnicy – 95 8002 0004 0055 3913 2021 0001