Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Pani Sylwia WIŚNIK;
Z-ca przewodniczącej – ;

Skarbnik – ;
Sekretarz – ;

Członek – 
Członek – 
Członek – 
Członek – 
Członek – 
Członek – 
Członek – 
Członek – 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji – ;
Członek – 
Członek – 

Numer konta bankowego Rady Rodziców przy ZSO

Bank Spółdzielczy w Piasecznie, filia w Mogielnicy – 95 8002 0004 0055 3913 2021 0001