„Pszczoły do sadów” Zespołu Szkół w Mogielnicy

laureatem X edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii

„Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu

Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za

górami, za lasami”.

Organizator konkursu Fundusz Naturalnej Energii, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przyznał tytuł LAUREATAZespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy za projekt autorstwa p. Małgorzaty Tabor pt: „Pszczoły do sadów – program ochrony i promocji pszczelarstwa w gminie Mogielnica”.

Projekt edukacji ekologicznej  realizowany będzie od marca do końca czerwca 2020r. Poświęca on wiele uwagi zagrożeniom owadów zapylających we współczesnym świecie, konsekwencjom ich zmniejszającej się liczebności oraz podpowiada młodzieży i dorosłym, jak w prosty sposób stworzyć w swoim domowym otoczeniu warunki przyjazne owadom i innym bezkręgowcom. Omawiana będzie rola miodu i innych pszczelich produktów w profilaktyce i leczeniu wielu chorób.

Zadania realizowane w projekcie to: zajęcia terenowe, spotkanie z pszczelarzem, bartnikiem, warsztaty biologiczne, warsztaty plastyczne, wydanie ulotek, broszur, budowa szkolnego kwietnego ogrodu przyjaznego dla owadów. Planujemy również spotkanie z przyrodnikiem z Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Opierając się na własnych badaniach wykaże on pozytywne oddziaływanie na środowisko prac budowlanych takich jak budowa gazociągu w Mogielnicy prowadzona przez  GAZ-SYSTEM S.A. czy prace pielęgnacyjne w sadach (orka pasów między szpalerami drzew owocowych).                                        

Uczniowie wdrożeni będą do systematycznej i odpowiedzialnej pracy zespołowej, otrzymają wiele szans prezentacji swoich zdolności i efektów pracy. Zweryfikowanych będzie tez wiele poglądów, np. taki, że nie każda działalność człowieka naruszająca układy przyrodnicze jest dla funkcjonowania środowiska naturalnego niekorzystna.

Za dotację planowany jest zakup pomocy dydaktycznych uatrakcyjniających zajęcia terenowe, nagrody dla uczniów za udział w konkursach, rośliny do przygotowania szkolnego ogrodu, materiały biurowe i dekoracyjne.

 

Głównym przesłaniem przyświecającym całemu projektowi jest stwierdzenie,

że aby coś chronić, należy to poznać, polubić i docenić.

 

Małgorzata Tabor