Pracownicy Administracji i Obsługi

 

SEKRETARIAT

 

Jolanta GRABARCZYK

Sekretarz szkoły

Agnieszka SOBCZYK

Sekretarz szkoły

KUCHNIA I OBIADY

 

Ewa WANGRYN

Intendent szkoły

Agnieszka KOWALSKA

Kucharka

Hanna DZIÓBA

Pomoc kuchenna

Agnieszka MACIASZEK

Pomoc kuchenna, Pomoc nauczyciela przedszkola

Małgorzata SZCZEPAŃSKA

Pomoc kuchenna, Pomoc nauczyciela przedszkola

OBSŁUGA TECHNICZNA

 

Agnieszka BRONIECKA

Pomoc nauczyciela przedszkola

Iwona STĘPNIAK

Pomoc nauczyciela przedszkola

Barbara RZĘPAŁA

Dowożenie

Grzegorz KATANA

Konserwator

Stanisław KUJAT

Woźny

Małgorzata BUDZIK

Sprzątaczka

Iwona OMEN

Sprzątaczka

Małgorzata OMEN

Sprzątaczka, pomoc nauczyciela przedszkola

Danuta RYLSKA

Sprzątaczka

Joanna SZAMWEBER

Sprzątaczka