Pedagog

Plan pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek 8.00-12.00

Wtorek 8.00-13.00

Środa 8.00-12.30

Czwartek 7.00-8.55(świetlica szkolna), 8.55-13.00

Piątek 8.00-11.30, 11.30-15.30(świetlica szkolna), 15.30-16.30