Wykaz kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022

 

NAZWISKO

Imię

Nauczany przedmiot

TABOR

Małgorzata

Dyrektor ZSO
Biologia

TOMALA-KUJAT

Urszula

Z-ca Dyrektora ZSO
Pedagog
Wychowanie do życia w rodzinie

     

ANDRYKA-DUDEK

Paulina

Biologia

     

BLUS

Ewa

Matematyka

Geografia

CEBULA

Agnieszka

Matematyka

   

 

DUDZIŃSKA

Maria

Edukacja wczesnoszkolna

DUDZIŃSKI

Janusz

Wychowanie fizyczne

FRASOŃSKA

Anna

Biologia
Chemia
Informatyka

FRĄCZAK-BARTUSZEK

Katarzyna

Język polski

HARAŚNA

Anna

Historia
Wiedza o społeczeństwie

     

JANICKA

Dagmara

Wychowanie fizyczne

JANICKA

Sylwia

Język polski

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

     

JAWORSKA

Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

KŁUJSZO-JUŚCIKOWSKA

Agnieszka

Świetlica
Pedagog

KOCIOŁCZYK

Urszula

Język niemiecki

KOPERSKA

Katarzyna

Edukacja wczesnoszkolna

KOPERSKA

Mirosława

Język polski
Historia

ks. KORZENIOWSKI

Marcin

Religia

KOSATKA

Lidia

Geografia
Przedsiębiorczość
Przyroda

KOTLARZ

Beata

Język polski

Informatyka

KOWALSKI

Paweł

Język angielski
Chemia

     
     

KRYNICKA

Dorota

Matematyka

KUŹMA

Mariola

Muzyka
Plastyka
Wiedza o kulturze
Zajęcia artystyczne

LIPIEC

Anna

Edukacja wczesnoszkolna

LIPIEC

Romana

Edukacja wczesnoszkolna
Przyroda
Oligofrenopedagogika

LEWANDOWSKA-GÓRECKA

Karolina

Język angielski

ŁAGODA

Agnieszka

Język angielski

ŁUKASZCZYK

Anna

Język polski

MAJEWSKA

Martyna

Wychowanie przedszkolne

MICHOWSKA

Anna

Wychowanie przedszkolne
Edukacja wczesnoszkolna

MOLENDA

Artur

Fizyka

MYDŁOWSKA

Edyta

Język rosyjski

Język polski

OMEN-WRZESIŃSKA

Aldona

Informatyka
Fizyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia techniczne

OZIEMSKA

Wioletta

Wychowanie fizyczne

PAJEWSKA

Iwona

Wychowanie fizyczne

PODSIADLIK

Patrycja

Edukacja wczesnoszkolna

PRZYBOREK

Anna

Edukacja wczesnoszkolna

PRZYDATEK

Barbara

Edukacja wczesnoszkolna

REK

Anna

Edukacja wczesnoszkolna

REK

Jolanta

Logopeda

ROŻEK

Agnieszka

Nauczyciel wspomagający

SOBECHOWICZ

Krystian

Psycholog

ŚCISŁOWSKA

Ewa

Język polski
Edukacja dla bezpieczeństwa

TOMCZYK

Jolanta

Matematyka

WOŹNICA

Anna

Religia

ZAŁUCKA

Natalia

Język angielski