Logopeda

Plan pracy logopedy szkolnego 2021/2022

Poniedziałek 14.00-16.00

Wtorek 14.00-16.00

Środa 13.00-15.30

Czwartek 13.00-15.30

Piątek 13.00-15.00