Logopeda

Plan pracy logopedy szkolnego

Poniedziałek 13.00-16.00

Wtorek 13.00-16.00

Środa 13.00-16.00

Czwartek 13.00-16.00

Piątek 14.00-16.00