Liceum Ogólnokształcące

  1. Pełna nazwa liceum ogólnokształcącego brzmi: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Mogielnicy.

  2. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Mogielnicy wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.

  3. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Mogielnicy jest publiczną szkołą ponadpodstawową opartą na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej.

  4. Nauka w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Mogielnicy trwa 4 lata, jego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

  5. Siedzibą Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Mogielnicy jest budynek przy ul. Nowomiejskiej 1, 05-640 Mogielnica.

  6. Organem Prowadzącym Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Mogielnicy jest Gmina Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica.

  7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Mogielnicy jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

  8. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Mogielnicy, jest jednostką budżetową obsługiwaną przez Referat Finansowy Gminy Mogielnica.

  9. W strukturze Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Mogielnicy do dnia 31 sierpnia 2022 r. są zorganizowane oddziały 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum.