LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2019/ 2020

klasa IA LO

lp.

przedmiot

wydawnictwo

tytuł podręcznika

autor

nauczyciel realizujący w szkole

1

język polski

 

WSiP

Nowe zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka

D.Chemperek

A. Kolbarczyk

D. Trześniowski

Ewa Ścisłowska

2

język angielski

 

Oxford

Oxford Solutions

T. Falla

P.A. Davies

J. Sobierska

Agnieszka Łagoda

Natalia Załucka

 

3

wiedza o społeczeństwie

Operon

Ciekawi świata

M. Batorski

Anna Haraśna

4

język niemiecki

WSiP

MotiveDeutsch. Neu 1

 

A. D. Jarząbek

D. Koper

 

Urszula Kociołczyk

5

historia

 

Nowa Era

Poznać przeszłość. Wiek XX

S. Roszak

J. Kłaczkow

Anna Haraśna

6

geografia

 

Nowa Era

Czas na geografię.

B. Lenartowicz

M. Wójcik

Lidia Kosatka

7

informatyka

PWN

Informatyka nie tylko dla uczniów

 

E. Krawczyński

Z. Talaga

M. Wilk

Aldona Omen-Wrzesińska

8

chemia

Nowa Era

To jest chemia

R. Hassa

A. Mrzigod

J. Mrzigod

Paweł Kowalski

9

matematyka

 

Nowa Era

Prosto do matury 1

M. Antek

K. Belka

P. Grabowski

Dorota Krynicka

10

Wiedza o kulturze

WOKOMIN

 

Wiedza o kulturze

w. Panek

Mariola Kuźma

11

biologia

Nowa Era

Biologia na czasie

E. Ballow

W.Krzeszowiec-Jeleń

Małgorzata Tabor

 

12

fizyka

Zam Kar

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

M. Fijałkowska

Bogdan Sawicki

 

13

język rosyjski

PWN

Bot i my2

W. Wiatr-Kmieciak

S. Wujec

Edyta Mydłowska

14

edukacja dla bezpieczeństwa

Nowa Era

Żyję i działam bezpiecznie

J. Słoma

Ewa Ścisłowska

15

podstawy przedsiębiorczości

PWN

Przedsiębiorczość na czasie

K. Garbacik

M. Żmiejko

Lidia Kosatka

 

klasa IB LO

lp.

przedmiot

wydawnictwo

tytuł podręcznika

autor

nauczyciel realizujący w szkole

1

język polski

 

WSiP

Nowe zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka

D.Chemperek

A. Kolbarczyk

D. Trześniowski

Katarzyna Frączak -Bartuszek

2

język angielski

 

Oxford

Oxford Solutions

T. Falla

P.A. Davies

J. Sobierska

Agnieszka Łagoda

Natalia Załucka

 

3

wiedza o społeczeństwie

Operon

Ciekawi świata

M. Batorski

Anna Haraśna

4

język niemiecki

WSiP

MotiveDeutsch. Neu 1

 

A. D. Jarząbek

D. Koper

 

Urszula Kociołczyk

5

historia

 

Nowa Era

Poznać przeszłość. Wiek XX

S. Roszak

J. Kłaczkow

Anna Haraśna

6

geografia

 

Nowa Era

Czas na geografię.

B. Lenartowicz

M. Wójcik

 

Lidia Kosatka

7

informatyka

PWN

Informatyka nie tylko dla uczniów

 

E. Krawczyński

Z. Talaga

M. Wilk

Aldona Omen-Wrzesińska

8

chemia

Nowa Era

To jest chemia

R. Hassa

A. Mrzigod

J. Mrzigod

Paweł Kowalski

9

matematyka

 

Nowa Era

Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony 1

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Śwido

Jolanta Tomczyk

10

Wiedza o kulturze

WOKOMIN

 

Wiedza o kulturze

w. Panek

Mariola Kuźma

11

biologia

Nowa Era

Biologia na czasie

E. Ballow

W.Krzeszowiec-Jeleń

Małgorzata Tabor

 

12

fizyka

Zam Kar

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

M. Fijałkowska

Bogdan Sawicki

 

13

język rosyjski

PWN

Bot i my2

W. Wiatr-Kmieciak

S. Wujec

Edyta Mydłowska

14

edukacja dla bezpieczeństwa

Nowa Era

Żyję i działam bezpiecznie

J. Słoma

Ewa Ścisłowska

15

podstawy przedsiębiorczości

PWN

Przedsiębiorczość na czasie

K. Garbacik

M. Żmiejko

Lidia Kosatka

 

klasa IC LO

lp.

przedmiot

wydawnictwo

tytuł podręcznika

autor

nauczyciel realizujący w szkole

1

język polski

 

WSiP

Nowe zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka

D. Chemperek

A. Kolbarczyk

D. Trześniowski

Katarzyna Frączak-Bartuszek

2

język angielski

 

Oxford

Oxford Solutions

T. Falla

P.A. Davies

J. Sobierska

Agnieszka Łagoda

Natalia Załucka

 

3

wiedza o społeczeństwie

Operon

Ciekawi świata

M. Batorski

Anna Haraśna

4

język niemiecki

WSiP

MotiveDeutsch. Neu 1

 

A. D. Jarząbek

D. Koper

 

Urszula Kociołczyk

5

historia

 

Nowa Era

Poznać przeszłość. Wiek XX

S. Roszak

J. Kłaczkow

Anna Haraśna

6

geografia

 

Nowa Era

Czas na geografię.

B. Lenartowicz

M. Wójcik

Lidia Kosatka

7

informatyka

PWN

Informatyka nie tylko dla uczniów

 

E. Krawczyński

Z. Talaga

M. Wilk

Aldona Omen-Wrzesińska

8

chemia

Nowa Era

To jest chemia

R. Hassa

A. Mrzigod

J. Mrzigod

Paweł Kowalski

9

matematyka

 

Nowa Era

Prosto do matury 1

M. Antek

K. Belka

P. Grabowski

Dorota Krynicka

10

Wiedza o kulturze

WOKOMIN

 

Wiedza o kulturze

w. Panek

Mariola Kuźma

11

biologia

Nowa Era

Biologia na czasie

E. Ballow

W.Krzeszowiec-Jeleń

Małgorzata Tabor

 

12

fizyka

Zam Kar

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

M. Fijałkowska

Bogdan Sawicki

 

13

język rosyjski

PWN

Bot i my2

W. Wiatr-Kmieciak

S. Wujec

Edyta Mydłowska

14

edukacja dla bezpieczeństwa

Nowa Era

Żyję i działam bezpiecznie

J. Słoma

Ewa Ścisłowska

15

podstawy przedsiębiorczości

PWN

Przedsiębiorczość na czasie

K. Garbacik

M. Żmiejko

Lidia Kosatka

 

klasa IIA LO

lp.

przedmiot

wydawnictwo

tytuł podręcznika

autor

nauczyciel realizujący w szkole

1

język polski

 

WSiP

Nowe zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka

D. Chemperek

A. Kolbarczyk

D. Trześniowski

Beata Kotlarz

2

religia

Wydawnictwo Jedność

Na drogach wiary

K. Banasik

A. Baran

J. Czerkawski

Marcin Korzeniowski

3

język angielski

Pearson

Repetytorium maturalne

M. Umińska

B. Hastings

D. Chandler

Karolina Lewandowska-Górecka

4

język rosyjski

PWN

Wot i my

M. Wiatr-Kmieciak

S. Wujec

Edyta Mydłowska

5

język niemiecki

WSiP

MotiveDeutschNeu 1

A. Jarząbek

D. Koper

Urszula Kociołczyk

6

historia

Nowa Era

Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne.

Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze.

P. Klint

P. Galik

R. Kulesza

Anna Haraśna

7

geografia

Nowa Era

Geografia dla maturzysty

J. Kop

M. Kucharska

E. Szkurłat

Lidia Kosatka

8

matematyka

Nowa Era

Prosto do matury

M. Antek

K. Belka

P. Grabowski

Agnieszka Cebula

9

historia i społeczeństwo

Nowa era

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i Ojczyste spory

T. Maćkowski

Anna Haraśna

10

przyroda

Nowa Era

Przyroda dla liceum ogólnokształcącego i technikum

M. Giżyńska

A. Jagodnicka

 

Lidia Kosatka

 

klasa IIB LO

lp.

przedmiot

wydawnictwo

tytuł podręcznika

autor

nauczyciel realizujący w szkole

1

język polski

 

WSiP

Nowe zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka

D. Chemperek

A. Kolbarczyk

D. Trześniowski

Sylwia Janicka

2

religia

Wydawnictwo Jedność

Na drogach wiary

T. Śmiech

 

Marcin Korzeniowski

3

język angielski

Pearson

Repetytorium maturalne

M. Umińska

B. Hastings

D. Chandler

Karolina Lewandowska-Górecka

4

język rosyjski

PWN

Wot i my

M. Wiatr-Kmieciak

S. Wujec

Edyta Mydłowska

5

język niemiecki

WSiP

MotiveDeutschNeu 1

A. Jarząbek

D. Koper

Urszula Kociołczyk

6

geografia

Nowa Era

Geografia dla maturzysty. Cz. 1,2 zakres rozszerzony

E. Czerwińska

R. Jakimiuk

M. Pasiak

Lidia Kosatka

7

matematyka

Oficyna Edukacyjna Pazdro

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Agnieszka Cebula

8

historia i społeczeństwo

Nowa era

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i Ojczyste spory

T. Maćkowski

Anna Haraśna

 

 

 

klasa IIC LO

lp.

przedmiot

wydawnictwo

tytuł podręcznika

autor

nauczyciel realizujący w szkole

1

język polski

 

WSiP

Nowe zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka

D. Chemperek

A. Kolbarczyk

D. Trześniowski

Sylwia Janicka

2

religia

Wydawnictwo Jedność

Na drogach wiary

T. Śmiech

 

Marcin Korzeniowski

3

język angielski

Pearson

Repetytorium maturalne

M. Umińska

B. Hastings

D. Chandler

Karolina Lewandowska-Górecka

4

język rosyjski

PWN

Wot i my

M. Wiatr-Kmieciak

S. Wujec

Edyta Mydłowska

5

język niemiecki

WSiP

MotiveDeutschNeu 1

A. Jarząbek

D. Koper

Urszula Kociołczyk

6

biologia

Nowa Era

Biologia na czasie

M. Guzik

R. Kozik

Paulina Andryka – Dudek

7

matematyka

Nowa Era

Prosto do matury

M. Antek

K. Belka

P. Grabowski

Agnieszka Cebula

8

historia i społeczeństwo

Nowa Era

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i Ojczyste spory

T. Maćkowski

Anna Haraśna

9

chemia

Nowa Era

To jest chemia

M. Litwin

Sz. Styka-Wlazło

J. Szymańska

Paweł Kowalski

10

matematyka

Oficyna Edukacyjna Pazdro

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Agnieszka Cebulas

 

 

klasa IIIA LO

lp.

przedmiot

wydawnictwo

tytuł podręcznika

autor

nauczyciel realizujący w szkole

1

język polski

 

WSiP

Nowe zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka

D. Chemperek

A. Kolbarczyk

D. Trześniowski

Katarzyna Frączak -Bartuszek

2

religia

Wydawnictwo Jedność

Na drogach wiary

T. Śmiech

 

Marcin Korzeniowski

3

język angielski

Pearson

Repetytorium maturalne

M. Umińska

B. Hastings

D. Chandler

A. Łagoda

N. Załucka

4

język rosyjski

PWN

Repetytorium Maturalne

M. Zdunik

S. Galant

Edyta Mydłowska

5

język francuski

PWN

Francofolie express

R. Bontegege

M. Skryn-Klepcarz

Natalia Załucka

6

geografia

PWN

Geografia dla maturzysty

B. Lenartowicz

E. Wilczyńska

M. Wójcik

Lidia Kosatka

7

matematyka

Nowa Era

Prosto do matury

M. Antek

K. Belka

P. Grabowski

Jolanta Tomczyk

8

historia i społeczeństwo

Nowa Era

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowośc

J. Centek

Anna Haraśna

9

historia

Nowa Era

Zrozumieć przeszłość

I. Zaleska

A. Niewęgłowska

Anna Haraśna

10

przyroda

Nowa Era

Przyroda

M. Galikowski

R. Hasse

M. Kaczmarczyk

Lidia Kosatka

 

 

klasa IIIB LO

lp.

przedmiot

wydawnictwo

tytuł podręcznika

autor

nauczyciel realizujący w szkole

1

język polski

 

WSiP

Nowe zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka

D. Chemperek

A. Kolbarczyk

D. Trześniowski

Beata Kotlarz

2

religia

Wydawnictwo Jedność

Na drogach wiary

T. Śmiech

 

Marcin Korzeniowski

3

język angielski

Pearson

Repetytorium maturalne

M. Umińska

B. Hastings

D. Chandler

A. Łagoda

N. Załucka

4

język rosyjski

PWN

Repetytorium Maturalne

M. Zdunik

S. Galant

Edyta Mydłowska

5

język niemiecki

WSiP

MotiveDeutsch

A. Jarząbek

D. Koper

Urszula Kociołczyk

6

język francuski

PWN

Francofolie express

R. Bontegege

M. Skryn-Klepcarz

Natalia Załucka

7

matematyka

Oficyna Edukacyjna Pazdro

Matematyka zbiór zadań . 3

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Agnieszka Cebula

8

historia i społeczeństwo

Nowa Era

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowośc

J. Centek

Anna Haraśna

9

geografia

Nowa Era

Geografia dla maturzysty. 3

B. Lenartowicz

E. Wilczyńska

M. Wójcik

Lidia Kosatka

 

 

 

klasa IIIC LO

lp.

przedmiot

wydawnictwo

tytuł podręcznika

autor

nauczyciel realizujący w szkole

1

język polski

 

WSiP

Nowe zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka

D. Chemperek

A. Kolbarczyk

D. Trześniowski

Beata Kotlarz

2

religia

Wydawnictwo Jedność

Na drogach wiary

T. Śmiech

 

Marcin Korzeniowski

3

język angielski

Pearson

Repetytorium maturalne

M. Umińska

B. Hastings

D. Chandler

A. Łagoda

N. Załucka

4

język rosyjski

PWN

Repetytorium Maturalne

M. Zdunik

S. Galant

Edyta Mydłowska

5

język niemiecki

WSiP

MotiveDeutsch

A. Jarząbek

D. Koper

Urszula Kociołczyk

6

język francuski

PWN

Francofolie express

R. Bontegege

M. Skryn-Klepcarz

Natalia Załucka

7

matematyka

Nowa Era

Prosto do matury

M. Antek

K. Belka

P. Grabowski

Jolanta Tomczyk

8

historia i społeczeństwo

Nowa Era

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowośc

J. Centek

Anna Haraśna

9

biologia

Nowa Era

Biologia na czasie. 3

F. Dubert

M. Jurgowiak

Paulina Andryka-Dudek

10

chemia

Nowa Era

To jest chemia

M. Litwin

Sz. Styka-Wlazło

 

Paweł Kowalski

 

 

klasa ID LO

lp.

przedmiot

wydawnictwo

tytuł podręcznika

autor

nauczyciel realizujący w szkole

1

język polski

 

Nowa Era

Ponad słowami

M. Chmiel

A. Cisowska

H. Kusy

Sylwia Janicka

2

religia

Wydawnictwo Jedność

Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa

K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

 

Marcin Korzeniowski

3

edukacja dla bezpieczeństwa

Nowa Era

Żyję i działam bezpiecznie

J. Słoma

Ewa Ścisłowska

4

język angielski

Expres Publishing

New Interprise

J. Dodey

Agnieszka Łagoda

Natalia Załucka

5

język niemiecki

Nowa Era

WeltourDeutsch

S. Mróz-Dwornikowska

Urszula Kociołczyk

6

język rosyjski

PWN

Wot i my po nowamu

M. Wiatr-Kmieciak

 

Edyta Mydłowska

7

muzyka

Operon

Muzyka

M. Rykowska

Z. N. Szałko

Mariola Kuźma

8

historia

Nowa Era

Poznać przeszłość

M. Pawlak

A. Szweda

Anna Haraśna

9

historia

Nowa Era

Zrozumieć przeszłość

R. Łulena

K. Kowalewski

Mirosława Koperska

10

wiedza o społeczeństwie

Nowa Era

W centrum uwagi 1

A. Janicki

I. Kięcznowska

Anna Haraśna

11

geografia

Nowa Era

Oblicza geografii

R. Malarz

M. Więckowski

Lidia Kosatka

12

biologia

Nowa era

Biologia na czasie

A. Helnin

J. Kołeczek

 

Paulina Andryka-Dudek

13

chemia

Nowa era

To jest chemia

R. Hasse

A. Mrzigod

J. Mrzigod

Paweł Kowalski

14

fizyka

Nowa Era

Odkryć fizykę 1

D. Braun

W. Śliwa

Bogdan Sawicki

15

informatyka

Nowa Era

Informatyka na czasie 1

J. Dazur

P. Perekietka

Z. Talaga

Aldona Omen-Wrzesińska

16

matematyka

Nowa Era

Prosto do matury

M. Antek

K. Belka

P. Grabowski

Jolanta Tomczyk

 

klasa IE LO

lp.

przedmiot

wydawnictwo

tytuł podręcznika

autor

nauczyciel realizujący w szkole

1

język polski

 

Nowa Era

Ponad słowami

M. Chmiel

A. Cisowska

H. Kusy

Sylwia Janicka

2

religia

Wydawnictwo Jedność

Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa

K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

 

Marcin Korzeniowski

3

edukacja dla bezpieczeństwa

Nowa Era

Żyję i działam bezpiecznie

J. Słoma

Ewa Ścisłowska

4

język angielski

Expres Publishing

New Interprise

J. Dodey

Agnieszka Łagoda

Natalia Załucka

5

język niemiecki

Nowa Era

WeltourDeutsch

S. Mróz-Dwornikowska

Urszula Kociołczyk

6

język rosyjski

PWN

Wot i my po nowamu

M. Wiatr-Kmieciak

 

Edyta Mydłowska

7

muzyka

Operon

Muzyka

M. Rykowska

Z. N. Szałko

Mariola Kuźma

8

historia

Nowa Era

Poznać przeszłość

M. Pawlak

A. Szweda

Anna Haraśna

10

wiedza o społeczeństwie

Nowa Era

W centrum uwagi 1

A. Janicki

I. Kięcznowska

Anna Haraśna

11

geografia

Nowa Era

Oblicza geografii

R. Malarz

M. Więckowski

Lidia Kosatka

12

biologia

Nowa era

Biologia na czasie

A. Helnin

J. Kołeczek

 

Paulina Andryka-Dudek

13

chemia

Nowa era

To jest chemia

R. Hasse

A. Mrzigod

J. Mrzigod

Paweł Kowalski

14

fizyka

Nowa Era

Odkryć fizykę 1

D. Braun

W. Śliwa

Bogdan Sawicki

15

informatyka

Nowa Era

Informatyka na czasie 1

J. Dazur

P. Perekietka

Z. Talaga

Aldona Omen-Wrzesińska

16

matematyka

Nowa Era

Matematyka 1

W. Babiński

L. Chańko

K. Wej

Agnieszka cebula

 

 

 

 

 

klasa IF LO

lp.

przedmiot

wydawnictwo

tytuł podręcznika

autor

nauczyciel realizujący w szkole

1

język polski

 

Nowa Era

Ponad słowami

M. Chmiel

A. Cisowska

H. Kusy

Sylwia Janicka

2

religia

Wydawnictwo Jedność

Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa

K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

 

Marcin Korzeniowski

3

edukacja dla bezpieczeństwa

Nowa Era

Żyję i działam bezpiecznie

J. Słoma

Ewa Ścisłowska

4

język angielski

Expres Publishing

New Interprise

J. Dodey

Agnieszka Łagoda

Natalia Załucka

5

język niemiecki

Nowa Era

WeltourDeutsch

S. Mróz-Dwornikowska

Urszula Kociołczyk

6

język rosyjski

PWN

Wot i my po nowamu

M. Wiatr-Kmieciak

 

Edyta Mydłowska

7

muzyka

Operon

Muzyka

M. Rykowska

Z. N. Szałko

Mariola Kuźma

8

historia

Nowa Era

Poznać przeszłość

M. Pawlak

A. Szweda

Anna Haraśna

10

wiedza o społeczeństwie

Nowa Era

W centrum uwagi 1

A. Janicki

I. Kięcznowska

Anna Haraśna

11

geografia

Nowa Era

Oblicza geografii

R. Malarz

M. Więckowski

Lidia Kosatka

12

biologia

Nowa era

Biologia na czasie

A. Helnin

J. Kołeczek

Paulina Andryka-Dudek

13

chemia

Nowa era

To jest chemia

R. Hasse

A. Mrzigod

J. Mrzigod

Paweł Kowalski

14

fizyka

Nowa Era

Odkryć fizykę 1

D. Braun

W. Śliwa

Bogdan Sawicki

15

informatyka

Nowa Era

Informatyka na czasie 1

J. Dazur

P. Perekietka

Z. Talaga

Aldona Omen-Wrzesińska

16

matematyka

Nowa Era

Matematyka 1

W. Babiński

L. Chańko

K. Wej

Agnieszka cebula