KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/ 2022

dni wolne od zajęć szkolnych/ dydaktycznych

SZKOŁA PODSTAWOWA

 1. 1 września – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
 2. Pierwszy tydzień września – organizacyjne zebrania z rodzicami
 3. 14 października – Dzień Nauczyciela
 4. 15 października – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 5. 1 listopada – Wszystkich Świętych
 6. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 7. 12 listopada – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 8. 23 grudnia – 2 stycznia – zimowa przerwa świąteczna
 9. 3 stycznia – podanie propozycji ocen za I półrocze
 10. 5 stycznia – powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach za I półrocze (dziennik elektroniczny, mailowo)
 11. 6 stycznia – Święto Trzech Króli
 12. 7 stycznia – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 13. 24 stycznia – wystawienie ocen za I półrocze
 14. 26 stycznia – klasyfikacyjne posiedzenie Rady pedagogicznej
 15. 27 stycznia – klasowe wywiadówki dla rodziców
 16. 31 stycznia – 13 lutego – ferie zimowe
 17. 14-19 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
 18. 2 maja – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 19. 3 maja – Święto Konstytucji 3-go Maja
 20. 24 maja – egzamin ósmoklasisty: język polski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7 Szk. Post.
 21. 25 maja – egzamin ósmoklasisty: matematyka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7 Szk. Post.
 22. 26 maja – egzamin ósmoklasisty: język obcy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7 Szk. Post.
 23. 16 czerwca – Boże Ciało
 24. 17 czerwca – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 25. 24 czerwca – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szkolnym 2021/2022
 26. 25 czerwca – 31 sierpnia – wakacje

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 1. 1 września – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
 2. Pierwszy tydzień września – organizacyjne zebrania z rodzicami
 3. 14 października – Dzień Nauczyciela
 4. 1 listopada – Wszystkich Świętych
 5. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 6. 12 listopada – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 7. 23 grudnia – 2 stycznia – zimowa przerwa świąteczna
 8. 3 stycznia – podanie propozycji ocen za I półrocze
 9. 5 stycznia – powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach za I półrocze (dziennik elektroniczny, mailowo)
 10. 6 stycznia – Święto Trzech Króli
 11. 7 stycznia – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 12. 24 stycznia – wystawienie ocen za I półrocze
 13. 26 stycznia – klasyfikacyjne posiedzenie Rady pedagogicznej
 14. 27 stycznia – klasowe wywiadówki dla rodziców
 15. 31 stycznia – 13 lutego – ferie zimowe
 16. 4 kwietnia – propozycje ocen końcowych dla klas IIIABC
 17. 14-19 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
 18. 21 kwietnia – klasyfikacja klas IIIABC, Rada Pedagogiczna
 19. 22 kwietnia – klasowe wywiadówki dla rodziców klas IIIABC
 20. 29 kwietnia – zakończenie zajęć dla klas IIIABC LO
 21. 2 maja – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 22. 3 maja – Święto Konstytucji 3-go Maja
 23. 4 maja – egzamin maturalny: język polski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas niematuralnych LO
 24. 5 maja – egzamin maturalny: matematyka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas niematuralnych LO
 25. 6 maja – egzamin maturalny: język obcy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas niematuralnych LO
 26. 16 czerwca – Boże Ciało
 27. 17 czerwca – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 28. 24 czerwca – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szkolnym 2021/2022
 29. 25 czerwca – 31 sierpnia – wakacje