KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/ 2023

dni wolne od zajęć szkolnych/ dydaktycznych

SZKOŁA PODSTAWOWA

1 września  – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

Do końca września  – organizacyjne zebrania z rodzicami

14 października – Dzień Nauczyciela

31 października – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

23 grudnia – 1 stycznia – zimowa przerwa świąteczna

3 stycznia – podanie propozycji ocen za I półrocze

5 stycznia – powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach za I półrocze (dziennik elektroniczny, mailowo)

6 stycznia  – Święto Trzech Króli

24 stycznia – wystawienie ocen za I półrocze

26 stycznia – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

27 stycznia – koniec I półrocza

30 stycznia  – klasowe wywiadówki dla rodziców

13 – 26 lutego – ferie zimowe

6 -11 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

1 maja – Święto Pracy

2 maja – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja – Święto Konstytucji 3-go Maja

15 maja – podanie propozycji ocen na koniec roku

16 maja – powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach za I półrocze (dziennik elektroniczny, mailowo)

23 maja – egzamin ósmoklasisty: język polski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7 Szk. Post.

24 maja – egzamin ósmoklasisty: matematyka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7 Szk. Post.

25 maja – egzamin ósmoklasisty: język obcy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7 Szk. Post.

8 czerwca – Boże Ciało

9 czerwca – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

5-10 czerwca – zebrania z rodzicami

15 czerwca – wystawienie ocen na koniec roku

19 czerwca – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

23 czerwca – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szkolnym 2022/2023

24 czerwca – 31 sierpnia – wakacje

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1 września  – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

Do końca września  – organizacyjne zebrania z rodzicami

14 października – Dzień Nauczyciela

31 października – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

23 grudnia – 1 stycznia – zimowa przerwa świąteczna

3 stycznia – podanie propozycji ocen za I półrocze

5 stycznia – powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach za I półrocze (dziennik elektroniczny, mailowo)

6 stycznia  – Święto Trzech Króli

24 stycznia – wystawienie ocen za I półrocze

26 stycznia – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

27 stycznia – koniec I półrocza

30 stycznia  – klasowe wywiadówki dla rodziców

13 – 26 lutego – ferie zimowe

24 marca – podanie propozycji ocen dla uczniów klas maturalnych

24-27 marca – powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach za I półrocze (dziennik elektroniczny, mailowo)

17 kwietnia – wystawienie ocen końcowych uczniom klas maturalnych

20 kwietnia – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej dla klas maturalnych

6 -11 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

28 kwietnia – zakończenie zajęć dla klas maturalnych

1 maja – Święto Pracy

2 maja – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja – Święto Konstytucji 3-go Maja

4 maja – egzamin maturalny z języka polskiego (pp)

5 maja – egzamin maturalny z matematyki (pp)

8 maja – egzamin maturalny z języka angielskiego (pp)

15 maja – podanie propozycji ocen na koniec roku

16 maja – powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach za I półrocze (dziennik elektroniczny, mailowo)

8 czerwca – Boże Ciało

9 czerwca – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

5-10 czerwca – zebrania z rodzicami

15 czerwca – wystawienie ocen na koniec roku

19 czerwca – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

23 czerwca – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szkolnym 2022/2023

24 czerwca – 31 sierpnia – wakacje