Egzamin Maturalny 2020

Egzaminy maturalne w 2020 roku rozpoczną się 4 maja i potrwają ponad dwa tygodnie – do 21 maja

Od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja): język polski.

Od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) języki obce nowożytne.

Egzaminy są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 

Część pisemna

Data
Dzień
Godzina 9:00
Godzina 14:00
4 maja 2020 r.
poniedziałek
język polski – pp *
język polski – pr *
5 maja 2020 r.
wtorek
matematyka – pp
język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
6 maja 2020 r.
środa
język angielski – pp
język angielski – pr
język angielski – dj *
7 maja 2020 r.
czwartek
matematyka – pr
filozofia – pp
filozofia – pr
8 maja 2020 r.
piątek
biologia – pp
biologia – pr
wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
9, 10 – sobota, niedziela
11 maja 2020 r.
poniedziałek
chemia – pp
chemia – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
12 maja 2020 r.
wtorek
język niemiecki – pp
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
13 maja 2020 r.
środa
geografia – pp
geografia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
14 maja 2020 r.
czwartek
język rosyjski – pp
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
15 maja 2020 r.
piątek
język francuski – pp
język francuski – pr
język francuski – dj
16, 17 – sobota, niedziela
18 maja 2020 r.
poniedziałek
fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia – pp
historia – pr
19 maja 2020 r.
wtorek
język hiszpański – pp
język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
20 maja 2020 r.
środa
język
włoski – pp
język Lemkowskiego – pp język Lemkowskiego – pr
język włoski – pr
język włoski – dj
21 maja 2020 r.
czwartek
języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp) **
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr) **
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr) **
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr) **
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr) **
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr) **

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym, chemia, fizyka i astronomia / fizyka, geografia, historia, matematyka mogą być rozwiązywane absolutnie oddziały dwujęzyczne, w których przedmioty są nauczane w języku obcym intensywnym.

Część ustna

 Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez prezesów szkolnych testów egzaminacyjnych.
od 7 do 22 maja 2020 r. (oprócz 10 i 17 maja)
język polski
języki mniejszości narodowych
język łemkowski, język kaszubski
od 4 do 22 maja 2020 r. (oprócz 10 i 17 maja)
języki obce nowożytne
Obowiązkowo musisz zdać egzamin pisemny z jednym przedmiotem specjalnym na poziomie rozszerzonym. Dostępne są tego typu podejrzenia do egzaminów pisemnych z innymi różnymi dodatkowymi składnikami, czyli w sumie można maksymalnie zdawać sześć egzaminów na poziomie rozszerzonym .
część pisemna
część ustna
 • język polski (poziom podstawowy)
 • język obcy zgodny (poziom podstawowy)
 • matematyka (poziom podstawowy)
 • język mniejszości narodowej (poziom podstawowy)
 • język polski (bez określania poziomu)
 • język obcy zgodny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (bez określania poziomu)
 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

PRZEDMIOTY DODATKOWE

część pisemna
część ustna
 • Każdy uczeń musi zostać zaliczony do egzaminu z jednego przedmiotu specjalnego.
 • Każdy uczeń ma prawo do zawarcia umowy z egzekucją z zestawem danych dodatkowych.
 • Przedmioty dodatkowe dla studentów na poziomie rozszerzonym (lub dwujęzycznym w wypadku języka nowożytnego).
§ Dotyczy tylko języków.
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości narodowej
 • język obcy obok
 • język polski
 • język regionalny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)
 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język obcy zgodny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (bez określania poziomu lub poziomu dwujęzycznego)
 • język regionalny (bez określania poziomu)

JAK ZORGANIZOWAĆ SOBIE CZAS, ŻEBY WYSTARCZYŁO GO NA NAUKĘ?

 • Ustal plan dnia, zastanów się gdzie tracisz czas
 • Oblicz, ile czasu poświęcasz na sen, zajęcia szkolne, dojazdy, rozrywkę a ile z tego na naukę
 • Rób kilka czynności jednocześnie, np. sprzątając pokój słuchaj audiobooka, podczas drogi do szkoły możesz się pouczyć
 • Odrabiając lekcje zaczynaj od najtrudniejszych dla Ciebie
 • Zaznacz sobie najważniejsze zagadnienia, żeby nie zapomnieć o tym, że musisz się ich nauczyć
 • Rozłóż sobie naukę na dłuższy czas i codziennie powtarzaj, aby nie zapomnieć czego się już nauczyłeś
 • Planując wygospodaruj czas na przyjemności i na sen (minimum 8 godzin)

 

WSKAZÓWKI DO ROZWIĄZYWANIA TESTÓW

 • Bardzo uważnie przeczytaj instrukcję, zrób jego szybki ogląd i zorientuj się bardzo ogólnie w jego charakterze
 • W razie wątpliwości co do kwestii formalnych, masz prawo pytać nauczyciela obecnego na Sali. Pod żadnym pozorem nie pytaj innego ucznia – może to być potraktowane, jako niesamodzielność w pracy.
 • Czytaj uważnie i spokojnie polecenia (najlepiej dwukrotnie). Jedno przeoczone słowo może zmieniać cały kontekst, a tym samym decydować o wyborze nieprawidłowej odpowiedzi
 • Zacznij udzielania odpowiedzi nate pytania, co do których nie masz wątpliwości. Później stopniowo przejdź do pytań, które wydają się trudniejsze. Na koniec zostaw te, do których nie znasz odpowiedzi. Może się zdarzyć, że pozostałe pytania zasugerują Ci odpowiedź.
 • Zwracaj uwagę na słowa: podkreśl, skreśl, zaznacz, połącz
 • Jeżeli masz problem z zapamiętaniem trudnych wzorów, to powtórz je przed samym egzaminem. Gdy tylko dostaniesz kartkę od razu zapisz je na marginesie. Nie zajmie Ci to dużo czasu a na pewno uchroni przed późniejszym wysilaniem pamięci.
 • Jeżeli za błędną odpowiedź nie dostajesz ujemnych punktów, to nie zostawiaj pytania bez odpowiedzi.
 • Jeżeli nie jesteś pewien odpowiedzi – skorzystaj z metody eliminacji
 • Podczas rozwiązywania testu kontroluj czas
 • Na koniec sprawdź, czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania i czy prawidłowo oznakowałeś arkusz odpowiedzi i czy wpisałeś swoje dane.
 • Nie oddawaj arkusza przed czasem