Dyrekcja Szkoły


Dyrektor – Małgorzata Tabor;
z-ca dyrektora – Urszula Tomala-Kujat;
z-ca dyrektora – Paweł Pajewski;