Dyrekcja Szkoły


Dyrektor – Małgorzata Tabor;
Z-ca dyrektora – Urszula Tomala-Kujat;