You are currently viewing Konkurs GEOGRAFICZNY MORZA I LĄDY rozstrzygnięty

Konkurs GEOGRAFICZNY MORZA I LĄDY rozstrzygnięty

W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzany był w trzech kategoriach wiekowych:

– KAT. 1 – uczniowie klas V – VI szkół podstawowych,

– KAT. 2 – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych,

– KAT. 3 – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

W Wielkim Teście Edukacyjnym 31 uczniów wzięło udział w teście konkursowym z geografii (zakres zgodny z programem nauczania dla danej kategorii). Test przeprowadzony był online na platformie testowej. Trwał 45 minut i składał się będzie z 25 pytań (24 pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwartych oraz jednego pytania opisowego) na temat:

– KAT. 1 – Ziemia w Układzie Słonecznym (współrzędne geograficzne, ruchy Ziemi i Układ Słoneczny, strefy klimatyczne)

– KAT. 2 – geografia świata: kontynenty (położenie, ogólna charakterystyka geograficzna i przyrodnicza)

– KAT. 3 – geografia społeczno-gospodarcza Polski (rolnictwo, przemysł, usługi, zaludnienie)

Uczestnik mógł uzyskać w teście maksymalnie 30 punktów: po jednym punkcie za pytania zamknięte i otwarte oraz maksymalnie 6 punktów za pytanie opisowe.

Uczniowie, którzy zajęli wysokie miejsce to: Ksawery Koperski z klasy 8 Szkoły Podstawowej i Marysia Kosatka z klasy IIIE Liceum Ogólnokształcącego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uznania.

Pragniemy serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników.

Szkolnymi Organizatorami Konkursu były: Ewa Blus i Lidia Kosatka